Mükyen Hukuk Bürosu | Aile Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Aile Hukuku

Aile Hukuku | Mükyen Hukuk

Aile Hukuku alanında makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Aile Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Aile Hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Temelini Anayasanın 41. Maddesinden alır. Buna göre; ‘Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.’ Gerçek kişi insanın doğumuyla aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların başladığı söylenebilir.

Aile Hukuku, Türk Medeni Kanununda Evlilik Hukuku, Hısımlık, Vesayet başlıkları altında üç kısımdan oluşmaktadır. Evlilik Hukuku kısmında; nişanlılık, evlenme ehliyeti ve engelleri, evlenme başvurusu ve töreni, batıl olan evlenmeler ve boşanma bulunmaktadır. Evlenmenin genel hükümleri kısmında eşlerin bireysel ve birlikte hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu, evlilik birliğinin nasıl temsil edileceği, eşlerin hukuki işlemleri ile birliğin nasıl korunacağı düzenlenmiş bulunmaktadır. Mal rejimleri kısmında ise evlilik birliğinin taraflarının malları hakkında düzenlemeler getirmiştir. Hısımlık başlığı altında; soybağının kurulması, kocanın babalığı ve tanıma ve babalık hükmü, soybağının hükümleri, evlat edinme, velayet ve çocuk malları düzenlenmiştir. Nafaka, ev düzeni, aile malları hakkında hükümler de gene bu başlık altında belirlenmiştir. Son başlık olan vesayet kısmında, vesayeti gerektiren haller, kayyımlık ve yasal danışmanlık, vesayetin sona ermesi ve sonuçları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Özellikle boşanma davası, Aile Hukukunda en önemli sayılabilecek sorunların yaşandığı bir dava türüdür. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat davası, mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir, iştirak, yoksulluk nafakası gündeme gelir. Bu gibi hususlarda dava esnasındaki dil ve ifadelerin, mahkemeye sunulacak delillerin titizlikle incelenip lehe olan kısımların ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda hak kaybı yaşamamak için büromuz ile iletişime geçip uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Büromuz;

 • Çekişmeli boşanma davası,
 • Soybağı davası,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi,
 • Çekişmeli boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Velayet ve nafakaya ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Malvarlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Evlilik sözleşmesi olarak bilinen malvarlığı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Aile mahkemelerinde görülen davalar,
 • Evlat edinme hususunda her türlü dava ve sürecin takibi,
 • Nişanlılık ve nişanlılığın sona ermesi halinde çıkan uyuşmazlıklar,
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık hususları,
 • Aile konutu şerhi,
 • Evlenmede iddet süresinin kaldırılması,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir alınması,

başta olmak üzere Aile Hukuku alanında deneyimli ve uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Aile Hukuku | Makalelerimiz