Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Aile Hukuku » Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir? | Mükyen Hukuk

Anlaşmalı boşanma, en az 1 yıl süren evliliklerde tarafların birlikte başvurarak veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesiyle söz konusu olan, aralarında boşanmanın tüm sonuçlarını kapsayan ve tüm sonuçlarda anlaşarak oluşturdukları protokolle birlikte mahkemeye müracaat ederek genelde iki tarafın irade beyanıyla tek celsede sonuçlanan bir davadır.

Anlaşmalı boşanmada evlilik birliğinin sonlanmasında tarafların kusur oranlarının önemi yoktur. Boşanmaya götüren sebep her ne olursa olsun taraflar her konuda anlaştıkları takdirde istekleri doğrultusunda boşanabilirler.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için birtakım şartlar söz konusudur.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Buna göre anlaşmalı boşanabilmenin şartları şunlardır:

  • Eşler arasındaki evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Eşler boşanmak için ya birlikte mahkemeye başvurmalıdır ya da bir tarafın açtığı boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
  • Eşlerin hakim huzurunda boşanma iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir.
  • Eşlerin kabul edecek oldukları anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için duruşmaya avukatın vekil sıfatıyla tek başına katılarak tarafların yerine boşanma iradesini açıklaması mümkün değildir.

Hakim tarafların hazırlamış olduğu anlaşma protokolünü uygun bulmadığı gerek görürse değişiklik yapabilir. Hakimin yapmış olduğu değişiklikle birlikte taraflar onay verirse boşanma gerçekleşir.

AnlaşmaIı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Unsurlar

Protokolde bulunması zorunlu unsurlar dolayısıyla anlaşması da zorunlu unsurlar, boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocuk var ise onun velayetidir. Boşanmanın mali sonuçları nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlardır. Boşanmanın tüm sonuçlarında tarafların eksiksiz olarak anlaşmış olması gerekmektedir. Aksi halde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner ve bu halde tek celsede boşanabilecekken artık böyle bir şeyin mümkünatı kalmaz.

Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi de gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

Müşterek çocuğun velayeti, çocuğun yüksek menfaati korunarak değerlendirilmeli ve en doğru karar verilmelidir. Ayrıca müşterek çocuğun hangi günler anne veya babasıyla görüşeceği, tatillerdeki görüşme günleri, bayram, özel günler gibi zamanlardaki kişisel görüşmelerin en küçük detayına kadar anlaşılması gerekmektedir. Velayeti kendisine bırakılmayan eş, çocuğun olup olabilecek tüm giderleri için katkıda bulunmakla yükümlüdür. Bunun adı iştirak nafakasıdır. Protokolde bu nafakanın miktarı ve ödeme zamanı, nasıl verileceği gibi hususlar belirtilmelidir. Örneğin "müşterek çocuk ...’ın eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için dava tarihi olan 05/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her ay 1500 TLyi, velayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına, iştirak nafakası adı altında ve her ayın 15 inde, velayeti almayan eş düzenli olarak yatıracaktır."

Boşanmanın mali sonuçlarına gelince bunlar maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, nafaka gibi taleplerdir. Eşler bu hususlarda tereddüte yer vermeden anlaşmış olmalıdır. Evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaşımı ayrıca önem arz etmektedir.

Söz konusu 3 hususta taraflar anlaşma sağladıktan sonra artık anlaşmalı boşanma protokolünde itiraza konu olacak hiçbir sorun kalmayacaktır.

Son olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretleri konusunda tarafların birine yükletilecek veya birbirlerinden talep etmemektedirler ifadesine yer verilmekle anlaşmalı boşanma protokolü tamamlanmış olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde küçük detayların oldukça büyük önemi vardır. Bu sebeple profesyonel yardım almanız en doğrusu olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra ek bir dilekçeyle bunu mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Boşanma davası Aile Mahkemelerinde açılır. Eğer ikamet edilen yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır . Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Dava harç ve giderlerini mahkeme veznesine yatırıldıktan sonra dava açmış olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20