Boşanma Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Aile Hukuku » Boşanma Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Boşanma Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; mevzuatta boşanma avukatı şeklinde bir tanımlama mevcut değildir. Ancak medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı şekilde meydana gelen boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi davalara giren avukatlara halk arasında boşanma avukatı denilmektedir. Öte yandan burada belirtmek gerekir ki boşanma avukatları için aile avukatı ifadesinin de kullanılır. Burada önemle vurgulamak gerekir ki; boşanma davalarına giren avukatların kendini boşanma avukatı olarak tanıtmasının yasal bir alt temeli yoktur.

Boşanma Avukatının Dava Hazırlığı Nedir?

Burada vurgulamak gerekir ki boşanma avukatı, olguları değerlendirerek boşanma davası açmak için ortada yeterli neden olup olmadığını ve kendisine anlatılan olaylardan aşağıda yer alan boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır:

  • Medeni Kanun 161. Maddesi çerçevesinde; Aldatma,
  • Medeni Kanun 162. Maddesi çerçevesinde; Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunup bulunmadığı,
  • Medeni Kanun 163. Maddesi çerçevesinde; Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği,
  • Medeni Kanun 163. Maddesi çerçevesinde; Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği,
  • Medeni Kanun 164. Maddesi çerçevesinde; Eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak konutu terk edip etmediği,
  • Medeni Kanun 165. Maddesi çerçevesinde; Eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı,
  • Medeni Kanun 166. Maddesi çerçevesinde; Evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilemez derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığı.

Burada altını önemle çizmek gerekir ki; boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi büyük önem arz eder. Bu durumun nedeni ise, hakimin söz konusu davacının boşanma sebebine göre davayı incelemesidir.

Boşanma Avukatı Arabuluculuk Yoluna Başvurabilir mi?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; aile hukukuna ve mal paylaşımına ilişkin uyuşmazlığın dava dışı çözümü için de boşanma avukatı çalışabilir. Boşanma avukatı dava açmadan ya da açtıktan sonra ilgili tarafları bir araya getirebilir. Söz konusu uyuşmazlığın tarafları arasında iletişim kurmak yolu ile uzlaşmanın sağlanmasına imkan sağlayabilir. Fakat burada önemle vurgulamak gerekir ki, boşanma avukatlarının söz konusu bu girişimleri teknik bir özel hukuk uygulaması olan arabuluculuk faaliyeti olarak kabul edilmez. Çünkü arabulucular, arabuluculuk listesine kayıtlı ve uyuşmazlığın tarafı olmayan kişiler iken, boşanma avukatları ise temsil ettikleri tarafın haklarını korumakla yükümlü olan kişilerdir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle burada belirtmek gerekirken boşanma sebeplerinin tespit edilmesinin ardından ilgili dava dilekçesi buna göre hazırlanmalıdır. Özel olarak bu gibi davalarda ilgili tarafların birbirlerinden boşanma dışında talepleri de olabilir, bu nedenle tüm bu taleplerin müvekkil ile yapılacak ayrıntılı bir görüşmede netleştirilmesi gerekir. Boşanma davası açmak isteyen kişi; Müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı talebi var mı, nafaka talebi var mı, yeni Medeni Kanun’a göre mal paylaşımı yapılması talebi var mı, maddi ve manevi tazminat talebi var mı vb. Gibi soruları cevaplamalıdır. Boşanma avukatı müvekkili dinledikten sonra boşanma sebepleri ve taleplerini tespit ettikten sonra ulaşılan olgulardan ve taleplerden hareketle davanın hukuki temeli tespit eder ve dava dilekçesi yazılır. İlgili dava dilekçesinin talep edilen sonucu elde etmeye elverişli olduğunu gördükten sonra dava dosyası boşanma avukatı tarafından hazırlanmaya başlanır. Dava dosyası hazırlandıktan sonra adliyede dava harç ve giderleri vezneye yatırılır ve dosya teslim edilir. Bu şekilde boşanma davası açılmış olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20