Evlilik İçinde Şiddetin Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Aile Hukuku » Evlilik İçinde Şiddetin Cezası Nedir?

Evlilik İçinde Şiddetin Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Şiddet temelde bir toplumsal sağlık sorunudur. Çok farklı şiddet gösterme şekilleri olsa da en sık rastlanan şiddet gösterme biçimi fiziksel şiddettir. Maalesef ki ülkemizde birçok kadın ailesi tarafından ya da eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.

Şiddetin Türleri Nelerdir?

Her ne kadar şiddet denilince akla yalnızca fiziksel şiddet gelse de insan psikolojisini etkileyen birçok başka şiddet türü de mevcuttur. Aşağıda şiddet türlerinin açıklamalarına yer verilmiştir.

Ekonomik Şiddet Nedir?

Ekonomik şiddet türü yalnızca evlilik içinde karı koca arasında değil aile içinde de görülen bir şiddet türüdür. Ekonomik açıdan özgürlüğü kısıtlanan kişiye karşı ekonomik şiddet uygulanmış olur. Bu duruma örnek olarak aile içerisinde yalnızca kadınların mirastan mahrum edilmesi örnek verilebilir.

Ailesine para vermemek ya da sınırlı miktarda para vermek, evin temel ihtiyaçlarını gidermemek ya da eşinin kendi emeği ile kazandığı paraya el koymak gibi şekillerde aile içerisinde ekonomik açıdan şiddet durumları söz konusu olabilir.

Psikolojik Şiddet Nedir?

Ruh sağlığını derinden yaralayan bir şiddet türü olan psikolojik şiddette fiziksel şiddetten daha fazla örnek vermek mümkündür. Psikolojik şiddet kadın ve erkeğin iletişim kurduğu her türlü ortamda meydana gelebileceği gibi aile içerisinde çocuklara karşı da uygulanabilir. Karşı tarafa iğneleyici sözler söylemek, bulunduğu ortamda küçük düşürmek, özgüvenini zedeleyici hareketlere maruz bırakmak, aşağılamak ve bağırmak psikolojik şiddet örnekleri olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak evli olan kişilerde herhangi bir durumda eşlerden birinin vermesi gereken bir tepki dışında bir tepki ve hareket sergilemesi de psikolojik şiddet olarak sayılabilir.

Fiziksel Şiddet Nedir?

Genelde şiddet denilince akla gelen şiddet türü fiziksel şiddettir ve herkes tarafından bilinir. Söz konusu fiziksel şiddeti uygulayan taraf ise genel itibariyle erkeklerdir. Kaba kuvvetin bir başkası üzerinde kullanılması ile fiziksel şiddet hareketi sergilenmiş olur. Örnek vermek gerekirse; yumruk atmak, tekme atmak, tokat atmak vb. gibi hareketler fiziksel şiddet tanımlamasına gireceği gibi sayamayacağımız kadar çok fiziksel şiddet uygulama yöntemi mevcuttur.

Cinsel Şiddet Nedir?

Genel itibariyle cinsel şiddete maruz kalan kişiler kadınlar olduğu gibi erkekler de cinsel şiddete maruz kalabilir. Cinsel şiddete örnek olarak; söz konusu kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlanması ya da hoyratça cinsel ilişkiye girilmesi verilebilir. Ne yazık ki birçok insan cinsel şiddet uygulamasına maruz kaldığında utanma, toplumsal baskı vb. gibi sebeplerle söz konusu durumu saklamaktadır. Ancak burada belirtmemiz gerekir ki; cinsel yönden yapılan her tür zorlama hareketi cinsel şiddet türü içerisine dahildir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Rapor talep eden kişinin darba uğrayıp uğramadığını tespit eden ve delil niteliği taşıyan rapor darp raporudur. Darp raporu ile ilgili raporu almak için başvuran kişinin maruz kaldığı darbın niteliği, uzunluğu vb. gibi haller tespit edilir. Eğer söz konusu şiddete maruz kalan kişi darp raporu almadan karakola başvurursa polis aracılığıyla darp raporu alması için hastaneye sevk edilir. Olay gerçekleştikten sonra en yakın sağlık kurum ya da kuruluşuna gidilerek darp raporu alınabilir. Ancak burada belirtmemiz gerekir ki; sağlık ocakları darp raporu vermek için yetkili olan kuruluşlardan biri değildir.

Darp raporunun alınmasının ardından karakol, savcılık ya da aile mahkemesine doğrudan başvuru yapılarak aile mahkemesi aracılığıyla koruma kararının çıkarılması talep edilebilir.

Darp Raporu Ne Kadar Sürede Alınmalıdır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; darp raporu almak için söz konusu olay gerçekleştikten sonra belirli bir süre içinde rapor alma şartı mevcut değildir. Burada önem teşkil eden husus, söz konusu şiddete maruz kalan kişinin darp izleri kaybolmadan, yaraları iyileşmeden vs. darp raporunu alması gerektiğidir.

Darp raporunun geçerliliği için de belirli bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Kişinin darba maruz kaldığını kanıtlar nitelikte olan darp raporunda söz konusu kişi şiddet sebebi ile boşanma davası için başvuracak ise; söz konusu kişinin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay, her halde 5 yıl geçmesi ile dava hakkı düşer.

Aile İçi Şiddete Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Aile içinde şiddete maruz kalma hali ne yazık ki ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ailesi içinde şiddete maruz kalan bir insan genelde nereye başvurabileceğini ya da hangi kurumdan yardım talep edebileceğini bilmemektedir.

Ailesi içerisinde şiddete maruz kalan insanların başvurabileceği kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;

  • Cumhuriyet Savcılığı,
  • Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kuruluşları
  • Kadın Sivil Toplum Kuruluşları
  • Polis Merkezleri
  • Jandarma Karakolları
  • İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri
  • Sağlık Kuruluşları
  • Alo 183

Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Alınır?

Aile mahkemelerinden talep edilerek alınan bir karar olan uzaklaştırma kararı; aile içerisinde psikolojik, cinsel, fiziksel görme tehlikesinde olan ya da bu şiddet türlerine maruz kalan kişiler tarafından koruma tedbirlerinden biri olan uzaklaştırma kararı talep edilebilir. Aile içerisinde çeşitli şiddet türlerine maruz kalan herkes polis, jandarma, Cumhuriyet Savcılığı ya da aile mahkemesi gibi kolluk kuvvetleri ya da kurumlara başvuruda bulunabilir. Bu başvurunun ardından koruma kararı ile alınacak önlemler en fazla 6 aya kadar verilebilir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Ev içinde şiddet tehlikesi altında olan ya da şiddete maruz kalan kişi tarafından şiddet uygulama ihtimali olan ya da şiddet uygulayan kişi hakkında ilgili konuttan uzaklaştırma talebinde bulunulabilir. Söz konusu bu talebin yasal dayanağı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur. Bu talep şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete maruz kalan kişi tarafından aile mahkemesinde yapılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ilgili talep için asliye hukuk mahkemelerinden talepte bulunulabilir.

Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Şiddete maruz kalan ya da şiddet görme ihtimali olan kişinin talep etmesinin ardından 1-4 gün içerisinde uzaklaştırma kararı çıkabilir.

Uzaklaştırma Kararında Tebligat Şart Mıdır?

Uzaklaştırma kararının ilgili mahkemeden çıkması durumunda aleyhinde uzaklaştırma kararı verilen kişiye söz konusu kararın tebligat gönderme yolu ile bildirilmesi gerekir. Söz konusu tebligat ilgili kişiye ulaştıktan sonra söz konusu kişi tebligatı ihlal edecek hal ve davranışlarda bulunursa söz konusu karar dahilinde çeşitli hüküm ve sonuçlar ortaya çıkar.

Koruma Kararı Uzatma Talebi Nedir?

Şiddete maruz kalan kişiyi koruma tedbirleri dahilinde verilmiş olan koruma kararı belirli bir süre dahilinde verilir, söz konusu karar süresiz olarak verilmez. Söz konusu koruma kararının süresi bittikten sonra kişinin yaşadığı mağduriyet devam ediyorsa ilgili kişi tarafından koruma kararının uzatılması ya da yeniden bir koruma kararı alınması talep edilebilir. Eğer söz konusu koruma kararı ilgili tarafların boşanma dosyası üzerinden verilmiş ise kararın süresi bittikten sonra uzatılabilir. Fakat burada polis, jandarma ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmiş bir koruma kararı söz konusu ise aile mahkemesinde koruma kararını uzatmaya hükmedilmez. Bu halde yeni bir talep ile koruma kararı isteğinde bulunulabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20