Ortak Konut - Aile Konutu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Aile Hukuku » Ortak Konut - Aile Konutu Nedir?

Ortak Konut - Aile Konutu Nedir? | Mükyen Hukuk

Aile Konu Nedir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ortak konut kavramı ile ilgili özel bir tanıma yer verilmemiştir; ancak Türk Medeni Kanunu'nun gerekçesinde “Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekan” şeklindeki tanımlamaya yer verilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise bir kararında, “Aile konutu; eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, acı, tatlı günlerini yaşadıkları, yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekandır.” şeklindeki karara yer vermiştir. Söz konusu bu madde gerekçesinden ve çeşitli başka Yargıtay tanımlamalarından yola çıkarak ortak konutu; “eşlerin varsa çocuklarıyla beraber yaşadıkları ve hayata dair tüm fiiliyatlarını içerisinde yaşadıkları, dışarıdan bakan herkesin bu durumu kolaylıkla anlayabildiği, başta barınma ihtiyaçlarını karşılayan konut” şeklinde tanımlayabiliriz. Türk Medeni Kanunu 186. maddesinde konutun seçimi ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. İlgili kanun maddesinde “ Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir. Eğer evlilik sözleşmesinin tarafı olan eşler arasında ortak konut seçme halinde bir anlaşmazlık mevcut ise eşler aile mahkemesinden müşterek konutun belirlenmesini talep etmeleri gerekir.

Öte yandan terk sebebiyle boşanma davası açabilmek gereken şartlardan birisi; usulüne uygun bir ihtar ile terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve ihtarın terk eden eşe tebliğ edilmesinden başlamak üzere 2 aylık süre içerisinde davet edilen eşin ortak konuta dönmemiş olmasıdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; bağımsız konut kavramı ile ilgili fiziksel anlamda bağımsız konut ve psikolojik ya da manevi anlamda bağımsız konut olmak üzere iki farklı başlıktan bahsedebiliriz.

Fiziksel Anlamda Bağımsız Konut Nedir?

Terk eden eşin davet edildiği ortak konutun tuvalet, banyo, mutfak, yatak odası vb. gibi bazı bölümlere sahip olan yaşanabilir bir yer olması gerekir. Söz konutun konutun bu imkanları sağlayıp sağlamadığı gerekli halde keşif ile tespit edilebilir.

Manevi Anlamda Bağımsız Konut Nedir?

Evlilik kurumunun tarafı olan eşlerin eğer çocukları varsa, çocuklarıyla birlikte yaşadıkları ortak konutlarında, eşlerden ve çocuklardan hariç aynı ev içerisinde yaşayan anne ve baba, kardeş ya da önceki evliliklerden olan reşit çocuklarının yaşıyor olması durumunda bağımsız bir konutun varlığından söz edilemez. Günümüzde gerek ekonomik gerekse sosyokültürel sebepler ya da bazı mecburiyetler gereği eşlerden birinin (genelde durum itibariyle kocanın) anne ve babası ile evlendikten sonra bir hane içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerini görürüz. Söz konusu bu hal her zaman müşterek konutun bağımsız olma niteliğini etkilemez. Buna göre; gidecek başka bir yeri ve imkanı olmayan, bakacak başka kimsesi olmayan, bakıma muhtaç anne ve babanın aynı hanede yaşaması, ortak konutun bağımsızlık niteliğini etkilemeyen bir durumdur. Öte yandan bazı yerlerde yaygın bir durum olan aile apartmanları konusuna bakacak olursak; eşlerin apartman içerisinde farklı dairelere sahip olmaları halinde, alt katta ya da üst katta anne ve babanın, başka bir akrabasının oturuyor olması tek başına ortak konutun bağımsızlık niteliğini etkilemeyen bir durumdur.

Yargıtay’ a Göre Aile Apartmanlarının Konut Bağımsızlığına Etkisi Nedir?

Yargıtay 2 Hukuk Dairesi’nin 2014/3925 E. 2014/22327 K. Sayılı kararına göre; “… Davalının davet edildiği konutun, bir apartmanın üçüncü katındaki “bağımsız bölümü” olduğu tartışmasızdır. Aynı binanın bir alt katındaki dairede davacının anne ve babasının oturmakta olması, davalının davet edildiği konutun manevi bağımsızlığını ortadan kaldırmaz. Konut fiziken bağımsızdır. Davalının, ortak konutu 2007’deki terkinin, aynı binada oturan kocasının ailesinin evliliğe müdahalesinden kaynaklanmış olması, davete uyması durumunda aynı olayların tekrarlanacağına ilişkin ciddi sebep ve deliller bulunmadıkça davalıya dönmemekte haklılık kazandırmaz. O halde, ihtar geçerli olup, davalının İhtara uymamakta haklı olduğunu kabule yeterli delil ve olgu bulunmamaktadır. Bu bakımdan boşanmaya karar verilmesi gerekirken terkteki haklılığa dayanılarak davanın reddedilmesi doğru bulunmamıştır.” şeklinde karar verilmiştir, buna göre; aile apartmanında bireysel olarak bir daire sahip olacak şekilde yaşamanın fiziki ve manevi açıdan konut bağımsızlığını ihlal etmediği belirtilmiştir. Belirtmek gerekir ki söz konusu bu durum yerleşik olarak kabul edilen düşüncedir. Ancak Yargıtay üyelerinden birinin alınan karar için yazdığı karşı oy yazısında yer alan düşüncesi çerçevesinde söz konusu bu durum ilgili konutun manevi bağımsızlığına zarar verir. Dolayısıyla Yargıtay 2 Hukuk Dairesi üyesinin karşı oy yazısındaki düşüncesine katılmaktayız. Karşı Oy Yazısında “Dosya kapsamından, davalı evi terk etmeden önce, davalı ile davacının ailesi arasında tartışmalar yaşandığı, davacının ailesinin davalıyı istemediği, hatta davalı hamile kaldığında bu duruma sinirlendikleri, tarafların ortak konutlarının bulunduğu apartmanın aile apartmanı olduğu, 1. katta abisi ve ailesinin, 2. katta davacının babası ve eşinin, 3. katta ise tarafların oturduğu, apartmanda aile bireyleri dışında başka bir kimsenin oturmadığı anlaşılmaktadır. Şu haliyle davalının davet edildiği konutun manevi bağımsızlığının bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Daha önce müdahaleye maruz kaldığı, dönmesi halinde yeniden müdahaleye maruz kalması kuvvetle muhtemel olan ve manevi bağımsızlığı bulunmayan ortak konuta davalının dönmemekte haklı olduğu düşüncesindeyim. Yukarıda açıkladığım nedenlerle, yerel mahkeme kararının, usul ve yasaya uygun olduğunu düşündüğümden onanması gerektiği görüşündeyim. Bu nedenle değerli çoğunluğun bozma düşüncesine katılmıyorum.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20