Mükyen Hukuk Bürosu | Anayasa Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku | Mükyen Hukuk

Anayasa Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Anayasa Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Anayasa Hukuku, bir devletin kuruluşu ve işleyişini, iktidarı ve yönetimi ve yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini ele alan bir kamu hukuku dalıdır. Genel anlamıyla Anayasa Hukuku, kişi veya kişiler ile devlet arasındaki ilişkiyi yönetir. Anayasa, hukuk sisteminde en üst sıradadır. Sistemdeki en bağlayıcı kurallar burada düzenlenmiştir.

Anayasa Hukukunun temel ilkeleri; demokratik devlet ilkesi, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi, laik ve sosyal devlet ilkesi, güçler ayrılığı ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, eşitlik ilkesi, insan hakların saygılı devlet ilkesi, Atatürk ilkelerine bağlı devlet ilkesidir.

Anayasa Hukuku; yasama, yürütme ve yargıyı kapsamaktadır. Bu kapsamda yasama, yürütme ve yargıya temel oluştururken bir yandan da bunların işleyişini kendi içinde denetlemektedir. Anayasa Hukuku, hükümet sistemlerini açıklayan bir hukuk dalıdır. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi gibi konular Anayasa Hukuku ile doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi, anayasal yargı, devletin unsurları, kurucu iktidar, devlet şekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi, seçimler, temel hak ve özgürlükler de Anayasa Hukukunun temel konusunu oluşturmaktadır.

Anayasanın birinci bölümünde genel esaslar başlığı altında devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü ve resmi dili, bayrağı, başkenti, devletin temel amaç ve görevleri, egemenlik, yasama yetkisi, yürütme yetkisi, yargı yetkisi, kanun önünde eşitlik, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü düzenlenmiş bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise temel haklar ve ödevler; üçüncü bölümünde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler; dördüncü bölümünde siyasi haklar ve ödevler düzenlenmiştir. İkinci kısmın ilk bölümünde ise cumhuriyetin temel organları olan yasama, yürütme ve yargı düzenlenmiş bulunmaktadır. Dördüncü kısımda mali ve ekonomik hükümler ve son olarak geçici hükümler düzenlenmiştir.

Bir davada tüm olağan kanun yolları tüketilip verilen hüküm kesinleştikten sonra süresi içinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapılarak hak arama yoluna devam edilebilmektedir. Büromuz; özellikle Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda, alanında uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Anayasa Hukuku | Makalelerimiz