Mükyen Hukuk Bürosu | Arabuluculuk

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Arabuluculuk

Arabuluculuk | Mükyen Hukuk

Arabuluculuk alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Arabuluculuk kurumunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Arabuluculuk, tarafların seçtikleri bağımsız ve konusunda uzman bir kişiyle dava yoluna gidilmeden önce veya dava yoluna gidildikten sonra anlaşmaları için oluşturulmuş alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu kurumun oluşum sebebi aslında dava açılmasından önce tarafların uzlaşabilme imkanı varsa bu yola gidilmesi ve mahkemelerin üzerindeki yükün azaltılmasıdır. Bu yöntem ile davasız bir şekilde uyuşmazlığın hızlı ve etkili bir biçimde çözülmesi amaçlanmaktadır. Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tarafların arabulucuya başvurma zorunlulukları olmadığı halde dava açmadan önce arabulucuya başvurmaları halinde bir ihtiyari arabuluculuk durumu ortaya çıkmaktadır. Zorunlu arabuluculuk ise bazı dava türlerinde öngörülen ve tarafların dava açmadan önce zorunlu olarak arabulucuya başvurmaları gerektiği hallerde ortaya çıkmaktadır. Dava şartı olarak arabuluculuk öngörülmüşse, arabulucuya başvurulmaması halinde dava usulden reddedilir.

Arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda belirlenmiştir. Kanuna göre; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kurumuna başvuru mümkündür. Yani İdare Mahkemelerinin yetkisindeki tam yargı ve iptal davalarında, hizmet tespit davası ve iş kazası davalarında, ceza davalarında, aile içi şiddet nedeniyle çıkan uyuşmazlıklarda, Vergi Hukuku ve idari para cezaları hakkında, boşanma davasında çocukların velayeti ve çocukla kişisel ilişki tesisi hususlarında arabulucuya başvurulamamaktadır.

Arabuluculuk başlıca; Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku alanlarında ve kamusal uyuşmazlıklar alanında uygulanmaktadır. Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler iradi olma ve eşitlik ilkesi, gizlilik ilkesi, beyan ve belgelerin kullanılmaması ilkesi, arabulucunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesidir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunda; arabulucuların hak ve yükümlülükleri, arabuluculuk faaliyeti, dava şartı olarak arabuluculuk, arabuluculuğun sona ermesi, arabulucular sicili, arabuluculuk eğitimi ve eğitim kuruluşları ve ceza hükümleri yer almaktadır.

Arabulucuya başvurma sürecinde; başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda yazılmamış olan hiçbir hak veya alacak anlaşma sağlanamaması halinde açılacak olan davada gündeme getirilemez. Bu sebeple arabuluculuk başvurusu yapılırken ve arabuluculuk görüşmesine katılırken hak kaybına uğramamak adına bir avukat ile sürecin yürütülmesi çok önemlidir.

Büromuz; dava açılmadan önce ve dava açıldıktan sonra gerçekleşmesi planlanan arabuluculuk faaliyetlerinde, arabulucuya başvuru aşamasında ve arabulucu ile tarafların yer aldığı görüşmeler sırasında müvekkilin en iyi şekilde temsili adına alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Arabuluculuk | Makalelerimiz