Mükyen Hukuk Bürosu | Bilişim Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku | Mükyen Hukuk

Bilişim Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Bilişim Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Bilişim kısaca; bilgi ve teknolojinin toplanması, paylaşılması ve bilgisayar sistemi üzerinden aktarılmasıdır. Bilişim Hukuku bu aktarımda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarla ilgilenen yeni sayılabilecek bir hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku başta olmak üzere; İnternet Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Start-up Hukuku, Elektronik Haberleşme Hukuku, Siber Güvenlik Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Dijital Kıymetli Evrak Hukuku, Dijital Telif Hukuku, Dijital Tüketici Hukuku, FinTek (Finansal Teknoloji) Hukuku, RegTek Hukuku, Sigorta Hukuku, Dijital Vergi Hukuku, Bilgi Teknolojisi Hukuku ile ilişki içindedir.

Bilişim suçları, Bilişim Hukukunun temel konusunu oluşturmaktadır. Bilişim alanında suçlar, Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunun dışında da kanunun çeşitli kısımlarında düzenlenmiştir. Bu kısımlar ; bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlar, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, bilişim suretiyle dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlıktır. Bilişim suçları arasında; hacking, yasadışı yayınlar, bilgisayar sistemine ve servislerine yetkisiz erişim, bilgisayar sabotajı, bilgisayar yoluyla sahtecilik, bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi, terörist faaliyetler, kişisel verilerin kötüye kullanılması, ticari sırların çalınması, bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı ve diğer suç tiplerinin bilişim yoluyla işlenmesi sayılmaktadır.

Bilişim Hukuku teknolojinin gelişmesiyle beraber tüm dünyada düzenleme gereken bir hukuk alanına dönüşmüş bulunmaktadır. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nde tanımlanan suç tipleri ; bilgisayar veri veya sistemlerinin gizliliği, bütünlüğü ve kullanıma açık bulunmasına yönelik suçlar, bilgisayar aracılığıyla işlenen sahtecilik suçları ve bilgisayarlar aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçları, içeriğe ilişkin suçlar, fikri mülkiyet haklarına karşı suçlardır.

Bilişim Hukuku; internet, gizlilik ve ifade özgürlüğü ile birebir ilişki içindedir. İfade özgürlüğünün sınırlanabildiği haller ve bu sınırlamanın sınırını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bilişim Hukukunun kapsamına giren konular genel itibariyle; siber suçlar, bilişim suçları, internet yönetişimi, adli bilişim, e-fatura, e-spor, trustmark, siber savaş, siber istihbarat, e-devlet, akıllı şehirler ve akıllı sözleşmeler, online medya hukuku, dijital demokrasi, dijital diplomasi, elektronik seçim sistemleri, elektronik ihale sistemleri, yasal düzenleme teknolojileri, bulut bilişim, blok zinciri ve kripto para, veri bilimi, siber risk sigortası, teknoloji transfer sözleşmeleri, dijital etik ve yönetişim, veri temelli ekonominin regülasyonu ve hukuk tasarımıdır.

Bilişim Hukuku Türk Hukukunda; Türk Ceza Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Basın Kanununda düzenlenmiştir.

Büromuz;

  • Bilişim Teknolojileri alanındaki sorunların hukuki açılardan tespiti,
  • İnternet ortamında fikri hak ihlallerinin takibi,
  • Bilişim suçları ve bu suçlardan kaynaklı davaların takibi,
  • Bilişim Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli mercilerde çözümü,
  • İnternet üzerinden ürün ve hizmet satan firmalara hukuki danışmanlık,
  • İnternet yoluyla oluşan hak ihlallerinin tespit, takip ve sonuçlandırılması,
  • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının tespiti ve ihlalleri durumunda hukuki sürecin takibi,
  • Yazılı, görsel ve işitsel yayınlarla ilgili maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında dava açılması ve sürecin takibi,

başta olmak üzere Bilişim Hukuku alanında deneyimli ve uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Bilişim Hukuku | Makalelerimiz