Bilişim Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Bilişim Hukuku » Bilişim Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Bilişim Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Bilişim Avukatı Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; bilişim avukatı kavramı internet ortamında işlenen suçlar ile bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk uyuşmazlıklarına bakan avukatları ifade eder. Bilişim avukatları halk arasında aynı zamanda internet avukatı, bilişim suçları avukatı vb. gibi isimlerle de anılır. Ancak burada önemle vurgulamak gerekir ki ülkemiz hukukunda ve mevzuatta bilişim avukatı ya da internet avukatı gibi avukatlık uzmanlık alanları yoktur.

Bilişim Suçları Avukatının Görevi Nedir?

Daha önce de vurguladığımız gibi ülkemizde avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı için bilişim suçları avukatı ya da siber suçlar avukatı vb. gibi ceza hukuku mevzuatında tanımlanmış bir avukatlık uzmanlık alanı mevcut değildir. Ancak bilişim konusunda kişisel çabalarıyla uzmanlaşan ceza avukatları mevcuttur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan bilişim suçları aşağıda sıralanmıştır:

  • Bilişim sistemine girme suçu (Türk Ceza Kanunu madde 243),
  • Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (Türk Ceza Kanunu madde 244),
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (Türk Ceza Kanunu madde 245),
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (Türk Ceza Kanunu madde 245/a).

Youtube, facebook, twitter, instagram vb. gibi sosyal medya platformları ile e-mail, whatsapp, telegram vb. gibi iletişim uygulamalarının yaygınlaşması sebebiyle en sık işlenen bilişim suçu bilişim sistemine girme suçudur. İzinsiz şekilde bir kişinin e-mailini girmek, facebook, twitter, instagram vb. gibi sosyal medya hesaplarının şifresini kırarak girmek ya da şifreyi öğrenerek izinsiz girmek bilişim sistemine girme suçunu meydana getirir. IP adresinin tespiti ya da söz konusu olayın başka bir boyutu varsa bilişim avukatları tarafından yaptırılan teknik incelemelerle bilişim sistemine girme suçunun ispatı mümkün olur. Ancak burada belirtmek gerekir ki; İstisnai bir hal olarak bilişim sistemine girme suçunu işleyen kişinin fiilini gören tanıklar mevcut ise bilişim suçunun ispatı açısından ilgili bu kişiler de tanık olarak dinlenebilir. Bu bağlamda bilişim suçu avukatları, iddia ve savunmayı yalnızca teknik deliller üzerinden değil aynı zamanda taraf beyanları ve tanık beyanlarını dikkate alarak hazırlar.

Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçu ise günümüzde kredi ve banka kartlarının yaygınlığı sebebiyle karşımıza sıkça çıkan bir suç haline gelmiştir. Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun bilişim suçları arasında düzenlenmesinin nedeni ise söz konusu bu kartların kullanımı sırasında elektronik araçlar kullanılarak fiziksel yöntemlerle ya da internet kullanılarak bilişim sistemleri üzerinden söz konusu suçun işlenmesidir. Burada belirtmek gerekir ki bilişim suçu avukatı, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçunun ispat edilmesi için daha fazla teknik imkana sahiptir.

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin ya da sair güvenlik kodunun yalnızca bilişim suçların işlenmesi için ya da bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için, yapılması veya oluşturulması halinde yasak cihaz veya program kullanma suçu meydana gelir. Söz konusu bu gibi hallerde bilişim suçu avukatı, ilk olarak yasak cihaz ya da programın mahiyeti açısından teknik inceleme yaptırır ve bu cihaz ya da programı kullanan kişinin suç işleyerek sebep olduğu zararları ve başkaca suçların işlenip işlenmediğini de araştırır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20