Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Bilişim Hukuku » Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir?

Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 243. ve 245. maddeleri arasında “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında bilişim suçları ile ilgili düzenlemeler yer alır.

Türk Ceza Kanunu 243. maddede yer alan düzenlemelere göre; bir bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girme ve orada kalmaya devam edilmesi ile meydana gelen suç bilişim sistemine girme suçudur. Söz konusu bilişim sistemine girdikten sonra sistemdeki verileri yok etme ya da değiştirme fiillerinin işlenmesi halinde suçun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hali meydana gelmiş olur. Uygulama esnasında bilişim sistemine girme suçu bilişim sistemine müdahale suçu olarak da kullanılır. Windows, Linux gibi işletim programları, e-mailler, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını da kapsayan her türlü bilgisayar ve veri sistemleri bilişim sistemlerini ifade eder.

Bir bilişim sisteminde bulunan verilere uzaktan bağlanmak suretiyle ya da bizzat elektronik sisteme fiziki yakınlık yoluyla erişmek bilişim sistemine girmek anlamına gelir. Söz konusu bu suç bilişim suçları içerisindeki en basit suçtur. Kullanıcı olan kişinin erişime açık olmayan bilgilerine hukuka aykırı şekilde elektronik ortamda bazı hileler kullanarak erişmeye çalışılması halinde bilişim sistemine girme suçu meydana gelir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Nasıl İşlenir?

Birbirinden çok farklı şekillerde işlenebilen bilişim sistemine girme suçunda; söz konusu erişimi sağlamak için zayıf güvenlik önlemlerinden yararlanabileceği gibi var olan güvenlik önlemlerindeki eksiklikler de kullanılabilir. Komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde ya da truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi ağ üzerinden virüsler kullanılarak bilişim sistemine erişim sağlanabilir. Söz konusu bilgisayar sistemlerine yapılan izinsiz girişler “bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da ifade edilir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki; bilişim sistemine girme suçunda söz konusu suçun ispat aşamasında IP adresinin tespit edilmesi çok önemlidir. İnternet ağ sistemine bağlanan her bir bilgisayara sistem tarafından verilen ve söz konusu cihaza özel olan bir nevi kimlik işlevini gören adres IP adresi olarak tanımlanır. Buna göre; aşağıda açıkladığımız 2 tür IP adresi mevcuttur;

  • Statik IP Adresi: Hangi cihaz veya sunucu için belirlenmişse, o cihaz ya da sunucu için değişmeden sabit kalan internet adresi Statik IP adresi olarak tanımlanır.
  • Dinamik IP Adresi: İnternete her bağlanıldığında değişen bir IP adresi Dinamik IP adresi olarak tanımlanır. Bunun sebebi IP adreslerinin sınırlı olmasıdır. Buna göre; internet servis sağlayıcıları, internete bağlanan kullanıcıya her seferinde ayrı bir IP adresi verir, kullanıcının internet bağlantısı kesildiğinde ise söz konusu aynı IP adresi internete bağlanan başka bir kullanıcıya verilir.

İlgili servis sağlayıcısına sorularak bilişim sistemine girme suçunun işlendiği ilgili cihazın internet ağ sistemine bağlanmak için kullandığı IP adresi tespit edilir. Burada belirtmek gerekir ki; IP adreslerinin yeterli olmadığı yukarıda bahsettiğimiz hallerde GSM şirketleri tarafından IP adresi birden çok kişiye port yapılarak sağlanır. Bilgisayar içinde yer alan her bir program iletişim kurabilmek için ayrı bir port kullanır. bu sebeple IP ve port numarası olmak üzere bilgisayarlardaki programların iletişimi için iki tane adres numarasına ihtiyaç vardır. Port bilgisinin tutulmasında yasal bir zorunluluk yoktur ancak söz konusu port adresine ulaşıldığı zaman birden fazla kişiye port üzerinden sağlanan IP numarasının söz konusu suçun işlendiği saatte hangi cihaz ve kim tarafından kullanıldığını tespit etmek mümkündür.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası Nedir?

Bilişim sistemine girme suçu ile ilgili düzenlemeler Türk Ceza Kanunu 243. maddede yer alır, ilgili madde aşağıda verilmiştir;

Türk Ceza Kanunu Madde 243

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Nasıl İspatlanır?

Bilişim sistemine girme suçunun tespit edilmesi aşamasında çoğu zaman Microsoft Corporation şirketi ile işbirliği yapılır. Burada öncelikle erişilmiş olan sisteminin sistem sahibi olan kişiye ait olup olmadığı tespit edilir. İşlenmiş olan somut suçun özelliklerine göre kullanıcıların IP adresleri tespit edilir ve bu kişilerin bilgisayarlarının hard disklerine el konup inceleme yapılır. Ancak burada belirtmek gerekir ki; bilişim sistemine girme suçunun tespiti sadece teknolojik araç ve gereçler kullanılarak ispatlanmaz, gerekli hallerde bilişim sisteminin özellikleri de göz önüne alınarak tanık ifadelerine de başvurulabilir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma Nedir?

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki bilişim sistemine girme suçu şikayete tabi olan suçlar arasında yer almaz ve bu sebeple bilişim sistemine girme suçu savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulması gereken suçlar arasındadır. Bu anlamda söz konusu suçun mağduru olan kişinin şikayetten vazgeçmesi ilgili ceza davasının düşmesine yol açmaz.

Türk Ceza Kanununda yer alan düzenlemeye göre bilişim sistemine girme suçu için belirlenmiş olan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Söz konusu bu dava zamanaşımı süresinin ardından ilgili suçun ihbar edilmesi, kamu davasının zamanaşımı süresi içinde karar bağlanmaması ya da kovuşturulması mümkün olmaz.

Suç isnadı yöneltilen kişi ile suçun mağduru olan kişinin bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşması uzlaşma olarak tanımlanır. Bilişim sistemine girme suçu ise uzlaşma kapsamında olan suçlardan birisi değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) ve Cezanın Ertelenmesi Şartları Nelerdir?

Sanık hakkında verilen kararın hiçbir hukuki sonuç doğurmaması, sanık hakkındaki denetim süresi olumlu geçerse davanın düşürülmesi hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak tanımlanır. Söz konusu bu hak ilgili sanığa verilen ikinci bir şans niteliği taşır. İlgili sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir ise; söz konusu sanığın medeni ya da siyasi hiçbir hakkına sınırlama gelmez ve sanığın adli sicil kaydı da oluşmaz. Bilişim sistemine girme suçu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi ceza ertelenmesi olarak tanımlanır. Buna göre; bilişim sistemine girme suçu kaynaklı olarak hükmedilmiş olan hapis cezası kararında erteleme hükümlerinin uygulanması söz konusu olmaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20