Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Bilişim Hukuku » Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Nedir?

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Türk Ceza Kanunu 244. maddede düzenlenmiş olan Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu; hukuka aykırılık teşkil eden çeşitli fiillerle bilişim sistemine zarar verilmesi halinde meydana gelir. Windows, Linux gibi işletim programları, e-mailler, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının tamamını kapsayan her türlü bilgisayar ve veri sistemleri bilişim sistemi şeklinde adlandırılır. Söz konusu bu suç uygulama esnasında bilişim sistemine zarar verme suçu şeklinde de kullanılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 243. ve 245. maddeleri arasında bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim suçları ile ilgili düzenlemeler yer alır. Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu ise Türk Ceza Kanunu 244. maddede düzenlenmiştir ve ilgili maddeye aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 244

  1. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  3. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  4. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Unsurları Nelerdir?

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu ilgili kanunda seçimlik hareketli bir suç şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede yer alan herhangi bir seçimlik hareketli fiilin işlenmesiyle bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu meydana gelir. Buna göre; kanunda yer alan seçimlik hareketler aşağıda verilmiştir;

Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme veya Değiştirme Nedir?

Bilişim sisteminde yer alan verileri yok etme ya da değiştirme; söz konusu bilişim sisteminden yararlanma yetkisi olan hak sahibinin sisteme kayıt ettiği kişisel verilerin yok edilmesi ya da değiştirilmesini ifade eder.

Bilişim Sistemini Engelleme veya Erişilmez Kılma Nedir?

Bilişim sistemini engelleme ya da erişilmez kılma; söz konusu bilişim sisteminden yararlanma yetkisine sahip olan hak sahibi kişinin ilgili sisteme erişiminin engellenmesi suretiyle sistemi engelleme ya da erişilmez kılma seçimlik hareketli fiili ile meydana gelir.

Bilişim Sistemini Bozma Nedir?

Bilişim sistemini bozma; söz konusu bilişim sisteminin teknik altyapısına uygun bir şekilde çalışmasını ya da kullanıcı olan kişinin istediği şekilde çalışmasını bozmak şeklinde işleyişini bozan seçimlik fiili hareketle işlenen bir suçtur.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Cezası Nedir?

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun cezası aşağıda verilmiştir:

Bilişim Sistemini Engelleme ve Bozma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 244. maddenin 1. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen ya da bozan kişi 1 ila 5 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer söz konusu failin bilişim sisteminin işleyişini engellemek ya da bozmak dışında başka bir suç teşkil eden fiili mevcut değilse bu fıkrada yer alan bilişim suçu hükümlerince karar verilir.

Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme ve Erişilmez Kılma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 244. maddenin 2. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; bir bilişim sisteminde yer alan verileri bozan, yok eden, değiştiren ya da erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. En çok işlenen bilişim suçu bu fıkrada yer alan suçtur.

Yukarıdaki fiillerin (Türk Ceza Kanunu madde 244/1-2) bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.(Türk Ceza Kanunu madde 244/3).

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur (Türk Ceza Kanunu madde 244/4).

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun İspatı Nasıl Olur?

Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme vb. şeklinde suç teşkil eden fiillerin tespiti için çoğu zaman Microsoft Corporation şirketi ile işbirliği yapılır. Bu anlamda ilk aşamada söz konusu bilişim sisteminin müşteki olan kişiye ait olup olmadığı belirlenir. Sonrasında ise işlenmiş olan bilişim suçunun niteliğine göre; kullanıcı olan kişilerin IP adresleri tespit edildikten sonra bu kişilerin bilgisayar harddisklerine el konularak inceleme yapılır. Eğer şüpheli olan kişi kendi bilgisayarı ya da elektronik aracı dışında bir bilgisayar ya da araç kullanarak mağdurun sistemine girmişse buna dair inceleme ve araştırma yapılır, eğer mevcut ise bu hususla ilgili tanıklar dinlenir. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme suçu yalnızca teknoloji kullanılarak ispatlanmaz, bilişim suçunun özelliğine göre tanıklara da başvurularak sonuca ulaşılır.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; bilişim suçlarının soruşturulması şikayete tabi değildir. Buna göre; bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme suçu, savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulması gereken suçlar arasında yer alır. Bu anlamda ilgili suçun mağduru olan kişinin şikayetinden vazgeçmesi de ilgili ceza davasının düşmesine sebep olmaz çünkü savcılık tarafından bilişim suçları kendiliğinden soruşturulur.

Türk Ceza Kanununda yer alan düzenlemeye göre; bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme suçu için belirlenen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Söz konusu bu sürenin tamamlanmasının ardından söz konusu suçla ilgili olarak suç ihbarında bulunulması ya da kamu davasının zamanaşımı süresinde sonuçlandırılmaması halinde suçun soruşturulması ve kovuşturulması mümkün değildir.

Suç isnadı yöneltilen kişi ile suçun mağduru olan kişinin bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşması uzlaşma olarak tanımlanır. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, uzlaşma kapsamında yer alan suçlardan biri değildir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20