Borçlar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Borçlar Hukuku » Borçlar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Borçlar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Borçlar Hukuku Avukatı Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki ülkemiz hukuk ve mevzuatında avukatlık mesleğinde branşlaşma mevcut değildir. Ancak avukatlar belirli konularda dava alarak söz konusu alanda uzmanlaşabilirler. Bu bağlamda borçlar hukuku avukatını tanımlamak gerekirse; borçlar hukuku mevzuatına ilişkin dava ve işlerde müvekkillerinin vekilliği görevini üstlenen avukatlara borçlar hukuku avukatı denir. Borçlar hukuku avukatlar; sözleşmeler, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve tazminat ilişkileri vb. konularda görevler üstlenirler.

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç Nedir?

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç, Türk Borçlar Kanunu 77. maddesinde “Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.” şeklindeki ifadeler ile tanımlanmıştır. Bu bağlamda bir başkasın mal varlığı ya da emeğinden zenginleşen kişi sebepsiz zenginleşmiş olur ve söz konusu bu kişinin geri verme borcu bulunur. Türk Borçlar Kanunu 79. maddesinde geri vermenin kapsamı ile ilgili “Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Sebepsiz Zenginleşme Davaları Nelerdir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar aslında alacak davalarıdır. Borçlar hukuku avukatı dava işlemlerini gerçekleştirir. Sebepsiz zenginleşme davasında temel amaç söz konusu kişinin ortada haklı bir sebep olmaksızın malvarlığındaki aktiflerin azalması ve bu yüzden de başka bir kişinin zenginleşmesi halinde meydana gelen haksızlığın ortadan kaldırılması ve ilgili kişiye zenginleşmenin iadesinin yapılması olarak tanımlanır. Sebepsiz zenginleşme davasının açılabilmesi için bir taraftaki zenginleşme ile diğer taraftaki fakirleşme arasında neden – sonuç ilişkisi olması gerekir.

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; taraflar arasındaki sözleşmelerden meydana gelen anlaşmazlıklara yönelik oluşturulan ve borçlar hukukunun alt dalı olan bir hukuk dalı sözleşmeler hukuku olarak tanımlanır. Burada sözleşme kavramının tanımına da yer vermek gerekirse; sözleşme, birden fazla tarafın kendi aralarında hukuki sonuç doğurmaya yönelik olarak yapmış oldukları karşılıklı irade açıklamalarından oluşan işlem olarak tanımlanır. Özellikle sözleşmenin ekonomik değeri olan bir borç meydana getirmesi halinde söz konusu sözleşme doğrudan borçlar hukuku kapsamına girer. Sözleşme hukukunun temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır;

  • Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki sözleşme özgürlüğü ilkesi tarafların aralarındaki hukuki ilişkiyi kendi istekleri doğrultusunda düzenleme hakkının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda taraflar kanunda düzenlenmiş şekilde sözleşme yapabileceği gibi tamamen yeni bir sözleşme oluşturma hakkına da sahip olurlar.
  • Sözleşmeler hukukunun diğer bir temel ilkesi ise sözleşme yapmama ilkesidir. Bu demektir ki; kişiler diledikleri sözleşmeyi yapmakta serbest oldukları gibi diledikleri sözleşmeyi yapmamakta da serbesttir.
  • Sözleşmeler hukukunda herhangi bir sözleşmenin kurulması için her iki tarafında bu doğrultuda irade beyanının mevcut olması gerekir. Bu kapsamda taraflardan birinin kandırılma, yanılma, hata ya da korku gibi bir zorlayıcı neden sonucu sözleşme yaptığı hallerde söz konusu sözleşme geçersiz sayılır.
  • Sözleşmeler hukukunun temel ilkelerinden birisi de sözleşmeye son verme özgürlüğüdür. Buna göre; sözleşmenin tarafları diledikleri zaman sözleşmeyi tamamını ya da bir bölümünü ortadan kaldırma hakkına sahip olurlar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20