Borçlar Nasıl Yapılandırılır?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Borçlar Hukuku » Borçlar Nasıl Yapılandırılır?

Borçlar Nasıl Yapılandırılır? | Mükyen Hukuk

Günümüzde birçok insan kullandığı bir ihtiyaç kredisini, sosyal güvenlik kurumu borcunu, kredi ve yurtlar kurumu kredi geri ödemesi ya da motorlu taşıtlar vergisi vb. gibi borçlarını ödemekte zorluk çekmektedir. Bunlar ve benzeri durumlarda ödemeler zamanında yapılmazsa borçluluk hali artarak devam eder. Söz konusu bu hallerde çeşitli kurumlar tarafından borç yapılandırması yapılarak borçlu olan kişiye borcunu ödeme kolaylıkları sağlanır. Bu hal için borçlu olan kişi borcunu yapılandırarak ödemek için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvuru yapar ve borcunu bütçesine uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilir.

Vergi Borcunun Yapılandırılması Nedir?

 1. Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak söz konusu borcun sorgulaması yapılmalıdır.
 2. Yapılan sorgulamanın ardından vergi borcu detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvuru yapmalıdır.
 3. Yapılandırma dönemi içerisinde belirlenmiş olan süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine giderek ya da posta yolu aracılığı ile yapılabilir. Buna ek olarak internet üzerinden yapılabilen başvurularda öncelikle T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

İnternet Aracılığı ile Vergi Borcu Yapılandırma Nedir?

 • İnternet aracılığı ile vergi borcu yapılandırması işlemi yapmak için öncelikle Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapılır.
 • ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ giriş ekranında yer alan kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekir.
 • Bu işlemlerin ardından ekranda açılacak olan sayfa söz konusu kişinin borcuna ilişkin sayfadır.
 • İlgili sayfada yer alan başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Söz konusu vergi borcuna ilişkin kişilerden istenen telefon numarası, adres bilgileri ve e-posta bilgileri vb. gibi iletişim bilgilerinin girilmesi gerekir.
 • Yapılandırma işlemi yapılmak istenen ilgili borçların seçimi yapılır ve borçlu olunan vergi dairesinin bulunduğu il seçilir.
 • Tüm bu işlemlerin ardından ilgili borç yapılandırma işleminin onaylanması için sayfada yer alan ‘Evet’ yazılı butona tıklanmalıdır.
 • Son aşamada ilgili işlem ile ilgili açıklamalar okunur ve gerekli onayın verilmesi ile başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Burada vurgulamak gerekir ki; vergi borçlarıyla ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 133. maddesinde “(1)Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki açık iradesi ile olur. (2) Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça yenileme sayılmaz.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir. Burada öneme altını çizmek gerekir ki; ilgili kanun maddesinden de anlaşılabileceği üzere mevcut bir borcu taksitlendirmek amacı ile senet/çek sunulması ya da kefalet ve benzeri teminatlar alınması, açıkça kaleme alınmadıkça borcun yenilenmesi anlamına gelmez, bu kapsamda önceki borcu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle eğer ilgili tarafların bu yönde bir iradesi mevcut ise bu duruma mutlaka ilgili sözleşmede yer verilmesi gerekir.

Krediye Dair Borç Yapılandırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Burada belirtmek gerekir ki eğer herhangi bir kişinin kredi yapılandırma yapma düşüncesi var ise bu konuda dikkat edilmesi gereken ilk şey yeni kredi için bankaların talep edeceği komisyon, masraf benzeri ek ödemelerdir. İlgili kişi, yapılandırma işlemine başvurmadan önce kendisine önerilen yeni kredi ile eski kredinin faizini karşılaştırmalı ve kar zarar hesabını yaptıktan sonra karar vermelidir.

Kimler Borç Yapılandırmasına Başvurabilir?

Borç yapılandırmasına başvuru yapabilecek kişiler vergi daireleri kayıtlarında borçlu olarak gözüken kişilerdir. Buna göre;

 1. Mükellefler,
 2. Cezaya muhatap olanlar,
 3. Mirasçılar, Kefiller, Limited Şirket Ortakları, Kanuni Temsilciler vb. gibi sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle amme borçlusu sayılan kişiler.

Yukarıda sıralanmış olan kişiler borç yapılandırması işleminden sorumlu oldukları tutar göz önünde bulundurularak yararlanabilir. Mükellef olan kişi ile birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler borç yapılandırmasına başvuru yapabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20