Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Borçlar Hukuku » Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir?

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir? | Mükyen Hukuk

Alacak Davası Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; alacak davası uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden biridir. Ayrıca borçlar hukukunda borcun dört kaynağı mevcuttur ve bunlar: haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve vekaletsiz iş görme olarak sıralanabilir. Bu bağlamda alaca davası sıralanmış olan bu nedenlerden biri yüzünden birine borçlanılırsa ve söz konusu borç zamanında ödenmezse alacaklı tarafından açılacak olan dava olarak tanımlanır. Alacak davasının açılması için gerekli olan şartlar ise; söz konusu borcun zamanında ödenmemesi, borçlu olan kişinin üstüne düşen görevleri yapmaması ve alacaklı olan kişinin bir kusurunun olmaması şeklinde sıralanabilir. Söz konusu bu şartlar sağlandığı zaman alacaklı olan kişi davayı açar ve mahkemenin dava edilen kişinin haksız olduğuna karar vermesinin ardından davayı açan kişi tarafından karşı tarafa icra takibi başlatabilir.

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; sözleşmeden kaynaklanan alacak davasında üç önemli özellik mevcuttur ve söz konusu bu özellikler: hukuka aykırılık, sözleşmeye aykırılık ve ahlaka aykırılık şeklinde sıralanabilir. Burada yer verilen nedenlerden dolayı maddi olarak zarar gören kişi sözleşmeden doğan alacak davası açabilir. Ancak burada vurgulamak gerekir ki söz konusu alacaklı kanun gereği zarar gördüğünü ve zararı veren kişiyi ispat etmek ile yükümlüdür. Açılan alacak davasının sonuç kısmında ise tazminat bedeli eğer tam olarak belirlenemiyorsa söz konusu bu halde hakim olayın tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak karar verir.

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Öncelikle burada altını çizmek gerekir ki söz konusu bu tarz davalarda görevli olan mahkeme davanın konusuna göre değişim gösterir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. Maddesinde konu ile ilgili olarak “dava konusunun miktar ve değerine bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir” ifadesine yer verilmiştir.

Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Kararları Nelerdir?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; sözleşmeden kaynaklanan alacak davalarında genel olarak dava edilen kişinin borcunu ödemesi gerekir. Ancak eğer ki dava edilen kişi borcunu ödemez ise davacı olan taraf icra takibi başlatır ve ödenmesi gereken borç haciz yoluyla tahsil edilir. Söz konusu bu süreç kanunlar dahilinde işlemektedir. Sözleşmeden kaynaklanan alacak davasında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 10. Maddesinde “sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu bu kanun maddesi özel yetkiyle ilgilidir. Bu bağlamda ilgili sözleşmenin nerede yerine getirileceği tarafların isteklerine göre belirlenir. Buna göre eğer söz konusu sözleşmenin varlığı taraflar arasında belirsiz ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. Maddesi çerçevesinde dava taraflarının yaşadığı yerdeki icra dairesi ve mahkemesi sorumlu olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20