Mükyen Hukuk Bürosu | Ceza Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku

Ceza Hukuku | Mükyen Hukuk

Ceza Hukuku alanında makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Ceza Hukukunun genel olarak hangi unsurları içinde barındırdığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Ceza Hukuku, en temel anlamıyla suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alan hukuk dalıdır. Günümüzde çıkar çatışmalarının önlenebilmesi ve toplumsal düzenin korunabilmesi bakımından Ceza Hukukunun önemi büyüktür. Ceza hukukunda tek yaptırım, failin kusuruna göre verilen ceza değildir. Cezanın yanı sıra failin tehlikeliliği esasına dayanan güvenlik tedbirleri de vardır.

Genel olarak Ceza Hukuku 3 alt başlıkta incelenir. Bunlardan ilki maddi Ceza Hukukudur. Bu kısımda suçun yapısal unsurları, suç ve yaptırım teorisi hakkında temel ilkeler, Ceza Hukukuna hakim olan temel ilkeler, ceza sorumluluğu için aranan koşullar ve yaptırımlar bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Hukuku ise, bir suçun işlenip işlenmediği, işlendiyse kim tarafından işlendiği ve yaptırımının ne olacağı sorularına çözüm getirmek amacıyla CMK’ya göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliği bulunan faaliyetlerle ilgilenen hukuk dalıdır. Son olarak Ceza İnfaz Hukuku, ceza muhakemesinin sonunda verilen cezanın, amacına uygun bir biçimde uygulanması için gerekli kuralları ve prensipleri belirten hukuk dalıdır ve tabiatıyla ceza hukuku ile doğrudan ilişkilidir.

Ceza Hukuku sadece ceza infaz hukuku ile değil; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Genel Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ile de doğrudan ilişkilidir.

Ceza Hukuku alanında herhangi bir uyuşmazlık meydana geldiğinde bu alanda uzman bir avukatla çalışmak hayati önem taşımaktadır. Suç, hayatın akışı içinde yalnızca kasten meydana gelmez. Kişi, beklenmedik bir anda bir suçun faili yada mağduru konumuna gelebilmektedir. Ceza davaları, sonucunda hapis gibi çok ağır sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple ceza davalarında süreç, alanında uzman ve deneyimli bir avukatla beraber yürütülmelidir.

Büromuz;

  • Ceza Hukuku genel hükümlerden kaynaklanan suçlar,
  • Ceza Hukuku özel hükümlerden kaynaklanan suçlar,
  • Ceza Muhakemesi Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Aile Hukukundan kaynaklanan suçlar,
  • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazından kaynaklanan durumlar,
  • Kabahatler Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarında itiraz ve diğer hususlar,
  • Adli Sicil Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Denetimli serbestlik hakkında uyuşmazlıklar,
  • Basın Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Enerji Hukuku, Tıp Hukuku, Vergi Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku gibi hukuk dallarının Ceza Hukukunu ilgilendiren alanlarında,

başta olmak üzere cezai yaptırım tehdidinin başlamasından soruşturma, kovuşturma, savunma ve infaz süreçlerinde alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Ceza Hukuku | Makalelerimiz