Ceza Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Ceza Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Ceza Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ülkemizde yasal açıdan avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur ve ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama da bu nedenle mevcut değildir. Buna göre denilebilir ki; mevzuatta ceza avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki; ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı şeklinde tanıtması da yasal değildir. Aslında her avukatın yaptığı gibi ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmeye çalışır. Ancak burada vurgulamak gerekir ki; ağır ceza avukatının savunma işlevi diğer avukatlık branşlarının savunma işlevinden farklılık arz eder. Buna göre ceza avukatı, doğrudan doğruya kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda işlemlerini yapar icra eder. Savunmanın söz konusu bu özellikli işlevi sebebiyle ceza avukatı şüpheli ya da sanığı savunurken müdafi şeklinde adlandırılır.

Uygulamada Ceza Avukatı Adında Ayrı Bir Avukatlık Alanı Mevcut Mudur?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; avukatlık günümüzde tüm dünyada giderek branşlaşmaya doğru gitmektedir. Birçok ülkede mesleki alandaki uzmanlığın artmasını sağlamak amacıyla avukatlık mesleğinde branşlaşma teşvik edilmektedir. Fakat ülkemizde ise hem yerleşik mevzuatta hem de uygulamada bir branş olarak ağır ceza avukatı şeklinde ayrı bir avukatlık branşı yoktur. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde avukatlar her türlü davada müvekkillerini serbestçe savunabilme hakkına sahiptir. Bu sebeple avukatlık mesleğinde branşlaşma Türkiye’de mevcut değildir. Ceza davalarına giren, soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki ya da mağdur vekilliği yapan, özetlemek gerekirse ceza hukuku ile ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ceza avukatları halk dilinde ceza avukatı şekilde adlandırılmaktadır.

Mevzuatta Ağır Ceza Avukatı Mevcut Mudur?

Öncelikle günlük kullanıma ve dile baktığımızda görülür ki; ağır ceza avukatı halk arasında en çok kullanılan deyimlerden birisidir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi mevzuatta ceza avukatı tanımlamasına denk düşen bir düzenleme mevcut değildir. Daha önce de yer verdiğimiz gibi Türkiye’de avukat olan bir kişi, her türlü davaya girme yetkisine ve hakkına sahiptir. Günümüzde her meslek gibi avukatlık mesleği de uygulamada uzmanlaşmaya doğru gitmesine rağmen mevzuatta halk arasında kullanılan söz konusu bu adlandırmayı karşılayacak bir düzenleme mevcut değildir. Bu sebeple; ceza avukatı kullanımı halkın adliye pratiği içerisinde ortaya çıkmıştır. Aslında söz konusu bu halle ilgili denilebilir ki ceza avukatı olarak nitelenen avukat, mahkemelerde her türlü ceza davasına da bakar.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Öncelikle burada önemle vurgulamak gerekir ki; avukat, ilgili sanığın sadece hukuki temsilcisidir. Savunmanın yalnızca hukuki boyutu ile ilgili müvekkilini mahkeme nezdinde savunur. Buna göre avukat savunduğu kişinin yerine geçip söz konusu olayı anlatamaz. Bu anlamda yargılanan şahsın söz konusu olaya dair bilgi ve görgüsünü kendisi anlatması gerekir. Yaşanmış bir olayın mahkemede deliller vasıtasıyla yeniden canlandırılması ceza muhakemesi faaliyeti olarak tanımlanır. Dolayısıyla yaşanmış bir olayın nasıl gerçekleştiğini sadece söz konusu o olayın parçası olan şahıslar bilebilir. Ancak burada yer vermek gerekir ki; ceza avukatları, ilgili sanığı temsilen delil sunabilir, sunulan delilleri değerlendirebilir, gerekli itirazları yapabilir.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Buna göre ceza avukatının savunduğu kişilerin sayısının önemi yoktur ve bu bağlamda önemli olan ceza avukatının savunduğu kişiler arasında menfaat ilişkisinin mevcut olmamasıdır. Başka bir deyişle; ilgili avukatın bir kişi hakkında yaptığı savunma, savunduğu diğer kişinin savunma haklarına zarar verebilecek ya da onu daha iyi savunmasını engelleyecek özellikte iki müvekkil arasında menfaat çelişkisi olduğu kabul edilir. Söz konusu bu gibi hallerde yani menfaat çelişkisinin mevcut olduğu hallerde söz konusu avukat iki müvekkilinden birini savunmayı tercih etmek durumunda kalır.

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Burada belirtmek gerekir ki ceza avukatının görevi takip ettiği ilgili davanın karara çıkıp kararın kesinleşmesi ile sona erer. Avukat söz konusu karar kesinleşinceye kadar davayı takip etmek ile yükümlüdür.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: