Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Nedir?

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel istek ve arzularını tatmin etmek amacıyla bir kişinin başka bir kişiyi bedensel temasta bulunmaksızın rahatsız etmesi cinsel taciz suçudur. Günlük hayatta laf atma ya da sözlü taciz olarak geçen davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suçtur ve telefonla, bilgisayar yoluyla, internet ya da sosyal medya aracılığı gibi yöntemler kullanılarak işlenebilir.

TCK madde 105 “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığında cinsel taciz suçunu düzenler. Bu durumda fail ile mağdur arasında fiziksel bir temas olmaksızın gerçekleşen suç cinsel taciz suçuna girerken, eğer ki fail mağdura herhangi bir şekilde fiziksel olarak temas ederse suç artık cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilir. Cinsel bir amaçla yapılan eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması için failin hiçbir şekilde mağdurun bedenine sürtünme, dokunma ya da okşama vb. gibi bir fiile kalkışmaması gerekir. Eylemin fiziksel temas seviyesine geldiği anda cinsel saldırı suçu oluşur.

Cinsel suçlar aşağıdaki şekilde gruplandırılır;

 • Cinsel İstismar Suçu: TCK madde 103’te düzenlenen bu suçta, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı cinsel amaçla işlenen herhangi bir bedensel temas olması durumu cezalandırılmaktadır. 15-18 yaş arasındaki çocuklarda ise, bu çocuklara karşı hile, tehdit ya da çocuğun iradesini etkileyecek şekilde çocuk üzerinde icra edilen eylemler de cinsel istismar suçu grubuna dahildir.
 • Cinsel Saldırı Suçu: TCK madde 102’de düzenlenen bu suçta, 18 yaşının üzerinde yetişkin ya da 15-18 yaşa arasındaki çocuklara karşı işlenen her türlü hile, tehdit yoluyla iradeyi etkileyerek bedensel temasta bulunulan cinsel amaçlı eylemler cezalandırılır.
 • Cinsel Taciz Suçu:TCK madde 105’te yer alan düzenlemelere göre, mağdur kişinin yaşına bakılmadan fail ile mağdur arasında herhangi bir fiziksel temas olmaksızın işlenen fiiller cezalandırılır.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: TCK madde 104’te yer alan düzenlemeye göre, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 15-18 yaş arasındaki çocuklarla, çocuğun kendi rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesiyle oluşur.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçunu oluşturan davranış ani davranışlar olabileceği gibi devamlı şekilde de gerçekleşen eylemler de olabilir, yine suçun taciz olarak değerlendirilmesi için mağdurun beden bütünlüğüne herhangi bir temasın olmaması gerekir. Cinsel taciz suçunun oluşmasının şartı fiili gerçekleştiren kişinin cinsel bir amaç gütmesi ve somut bir kişi ya da kişilere karşı işlenmiş olması gerekmektedir. Aksi durumlar hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları olarak değerlendirilir.

Cinsel taciz suçunun işleniş şekilleri:

 • Cinsel taciz suçu direkt olarak mağdurun görebileceği ya da duyabileceği söz, davranış veya çeşitli işaretlerle işlenebilir.
 • Cinsel bir amaçla mağduru telefonla arama, mesaj gönderme, ses kaydı iletme, faks çekme ya da mektup gönderme vb. yöntemlerle iletişim araçları kullanılarak cinsel taciz suçu işlenebilir.
 • Cinsel bir amaçla mağdura e-mail gönderme, sosyal medya hesapları aracılığıyla yorum yazma, doğrudan mesaj atma, kapalı ya da açık sosyal medya grupları aracılığıyla ses kaydı, görüntü veya yazılı metin gönderme şeklinde internet aracılığıyla cinsel taciz suçu işlenebilir.
 • Sosyal medya olarak tanımlanan Instagram, Twitter, Facebook ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden mağdura ses kaydı, görüntü ya da yazılı metin iletimi yoluyla cinsel taciz suçu işlenebilir.

Cinsel Taciz Suçu Oluşturan Davranış ve Eylemler Nelerdir?

Cinsel taciz suçu teşkil edecek davranışlar Yargıtay kararları ile istikrarlı hale getirilmiştir. Yargıtay CGK-Karar No: 2015/34’e göre cinsel bir amaçla yapılan aşağıdaki hareket ve davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturur:

 • Cinsel bir amaçla mağdura “el hareketi yapmak”.
 • Cinsel hislerle mağdura “öpücük atma”.
 • Mağdura cinsel ilişki teklifinde bulunma.
 • Mağdura cinsel organını gösterme.
 • Mağdura “sevişelim mi” ya da “sevişmek ister misin” gibi sözler söylemek.
 • Cinsel bir amaçla sokakta yürüyen kişiye laf atmak ve sözlü tacizde bulunmak (güzelim, güzellik, harikasın, fıstık vs.).
 • Cinsel bir arzuyla mağdura karşı çiçek koklamak.
 • Cinsel bir amaçla mağdurun yaşadığı yerin penceresinden “beni içeri al, içeri gireceğim, seni kaçıracağım” şeklinde sözlerin söylenmesi.
 • Telefonla aramak yoluyla mağdura “ dışarı çık, evinin önündeyim, seni maddi manevi tatmin edeceğim” ya da “ seni seviyorum, evlenmek istiyorum” şeklinde sözler söylemek.
 • Mesaj yoluyla “Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” şeklinde metinler göndermek.
 • Mağdura karşı “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek.
 • İnternet aracılığıyla mağdura “soyun”, “vücudun çok güzel” vs. şeklinde cinsel amaçlı ses kaydı, görüntü veya mesaj atmak.

Yukarıda sıralananların tamamı cinsel taciz suçu teşkil etmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir? (TCK madde 105)

Asliye Ceza Mahkemesi Cinsel taciz suçu nedeniyle yargılama yapma görevine sahiptir.

Basit Cinsel Taciz Suçunun Cezası

TCK madde 105’in 1. fıkrasından yer alan düzenlemeye göre yetişkin bir kişiye yönelik cinsel taciz suçunu işleyen kişiye fiilin mağdurunun şikayet etmesi üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilir. Mağdurun çocuk olduğu durumda ise faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası

TCK madde 105’in 2. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ile ilgili uygulamalar açıklanmıştır. Buna göre:

 • TCK 105/2-a Aile içi ilişkinin ya da kamu hizmetinin sağladığı kolaylıktan faydalanılarak cinsel taciz suçu işlenmesi durumunda,
 • TCK 105/2-b Bakıcı, koruyucu aile, vasi, öğretici ya da sağlık hizmeti sunan kişi yani gözetim ve bakım sorumlulukları bulunan kişiler tarafından cinsel taciz suçu işlenmesi durumunda,
 • TCK 105/2-c Aynı yerde çalışma durumundan faydalanarak cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda,
 • TCK 105/2-d Haberleşme araçlarından faydalanarak cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda,
 • TCK 105/2-e Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda,

oluşan cinsel taciz suçları basit olma niteliğini yitirir ve nitelikli suç kategorisine girer. TCK madde 105’in 1. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre faile verilecek cezalar suçun nitelikli hal kazanmasıyla birlikte yarı oranında artırılır. Bu fiiller sonucu mağdur edilen kişi işinden ayrılmak ya da okulunu, ailesini terk etmek zorunda kalmış ise faile verilecek ceza bir yıldan daha az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu Şikayet Süresi Nedir?

Şikayete bağlı suçlar arasında yer alan cinsel taciz suçunun basit şekli TCK 105/1’de düzenlenmiştir. Suçun işlendiği ve failin öğrenildiği tarihten başlamak suretiyle basit cinsel taciz suçunun şikayet süresi 6 aydır. Mağdur aynı fiil ile şikayet hakkını yitirmemek için şikayet hakkını 6 ay içerisinde kullanmalıdır. Mağdur şikayet ettikten sonra ise şikayetinden mahkeme tarafından verilen karar kesinleşene kadar vazgeçebilir. Mağdurun şikayetinden soruşturma aşamasında vazgeçmesi durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir, kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçmesi durumunda ceza davası düşer.

Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı Nedir?

Savcılık tarafından resen soruşturulan ve TCK madde 105’in 2. fıkrasınca düzenlenen cinsel taciz suçunun nitelikli halleri şikayete tabi değildir. Cinsel taciz suçunun nitelikli halinin dava zamanaşımı süresi 8 senedir. Mağdur dava zamanaşımı süresi dahilinde istediği zaman şikayet etme hakkını kullanabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: