Ehliyetsiz Araç Kullanma ve Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Ehliyetsiz Araç Kullanma ve Cezası Nedir?

Ehliyetsiz Araç Kullanma ve Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Ehliyetsiz araç kullanma cezası günümüzde uygulamada sıklıkla karşımıza çıkar ve önemli bir hukuki zemine sahiptir. Burada belirtmek gerekir ki ehliyetsiz araç kullanmanın cezai yaptırımı mevcuttur.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ehliyetsiz araç kullanma dendiği zaman sadece sürücü belgesi sahibi olmayan kişilerin otomobil kullanması anlaşılmamalıdır. Ehliyetsiz şekilde motor kullanmak, kamyon, tır kullanmak vs. bütün haller için idari para cezası öngörülmüştür. Sürücü belgesi olmadan araç kullanan kişiye uygulanacak olan yaptırıma ehliyetsiz araç kullanma cezası denir.

Söz konusu kişinin sürücü belgesi olmadan araç kullanmasına ek olarak bu duruma ne şekilde yakalandığı, alkol almış olması, trafik güvenliğini tehlikeye sokmuş olması, kazaya karışmış olması gibi hepsi ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken konulardır. Tüm bu hallerde somut olayın özelliğine göre idari para cezası ile hapis cezasının gündeme gelmesi mümkün olur.

Ehliyetsiz araç kullanmanın 2022 yılı için belirlenen temel cezası 3674 Türk Lirasıdır. Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu bu miktarın direk ödenmesi halinde %25 indirimli hali yani 2755,5 Türk Lirası ödenir. Bu duruma ek olarak ehliyetsiz araç kullanma ruhsat sahibine de ceza verilmesini gerektiren bir durumdur.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek mümkündür. Ehliyetsiz araç kullanma cezası özünde bir kabahat karşılığında uygulanan yaptırım türüdür. Bu sebeple uygulanan para cezası idari para cezasıdır. Bu nedenlerden ötürü yapılacak olan itiraz, Kabahatler Kanunu kapsamında yapılır.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının ilgili kişiye tebliğ edilmesinin ardından 15 gün içerisinde söz konusu kişinin sulh ceza hakimliğine itiraz dilekçesi sunarak cezanın iptali talep etmesi gerekir. Eğer itiraz edilecek olan işlem sadece idari para cezası ise söz konusu bu itiraz dilekçesinin kabul edilebilmesi için hukuki anlamda sağlam ve zemini iyi oluşturulmuş bir dilekçe hazırlanması gerekir. Fakat idari para cezasına ek olarak başka türlü bir yaptırım daha uygulanmış ise, bu durumda idare mahkemesinde iptal davası açmak gerekir.

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki ehliyetsiz motor kullanma cezası, ehliyetsiz araç kullanma cezası ile tamamen aynıdır ve 3674 Türk Lirasıdır. Ancak burada vurgulamak gerekir ki söz konusu kişinin ehliyeti var fakat ehliyet sınıfı motor kullanmaya müsaade etmiyor ise bu halde ödenecek olan ceza ehliyet sahibinin ehliyetinde yer almayan bir araç sınıfından araç sürmesi cezasıdır ve bu cezanın miktarı ise 1825 Türk Lirasıdır.

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanmak Nedir?

İlk önce burada vurgulamak gerekir ki ehliyetsiz araç kullanmak ayrı bir kabahat, alkollü araç kullanmak ise ayrı bir kabahattir. Söz konusu bu iki halin bir arada olması durumunda ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olur. Ancak söz konusu iki halin bir arada olması durumu cezayı katlamayı gerektiren bir durum değildir. Söz konusu bu halde ayrı ayrı her iki durum için de idari para cezası uygulanır.

Alkollü araç kullanma cezası ile ilgili olarak burada vurgulanması gereken; alkollü araç kullanma cezasının, promil sınırına ve kaçıncı kez yakalanıldığına göre değişecek olmasıdır. 2022 yılı için ilk kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan kişiye verilecek olan para cezası 1823 Türk Lirasıdır. Söz konusu bu duruma bir de ehliyetsiz araç kullanma cezası eklenirse ceza miktarı 5497 Türk Lirası olur.

Ehliyetsiz Kazaya Karışmak Nedir?

Yukarıda belirttiğiniz şekilde alkollü araç kullanmada olduğu gibi ehliyetsiz kazaya karışarak trafik kazası geçirmek de ayrı ayrı değerlendirilecek unsurlardır. Bu demektir ki bir kişinin trafik kazası geçirmek suretiyle işlediği suçta ehliyetsiz olması cezayı artırıcı bir hal olarak değerlendirilmez. Bu durumda sadece ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili idari para cezası söz konusu olur.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanununun 179. maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere bu suç trafiğin sağlıklı akışını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 179

  1. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.
  2. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  3. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: