Kaçak Canlı Yayın Yayınlama ve İzleme Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Kaçak Canlı Yayın Yayınlama ve İzleme Nedir?

Kaçak Canlı Yayın Yayınlama ve İzleme Nedir? | Mükyen Hukuk

Kaçak Canlı Yayın Yayınlama Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; özellikle futbol maçlarının kaçak canlı yayınla yayınlanması halinde hak ihlalinin en kısa zamanda durdurulması amacıyla ilgili sosyal medya sitesine şikayette bulunulmalıdır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki; çeşitli sosyal medya platformlarının topluluk kuralları ile gizlilik prensipleri çerçevesinde telif hakkı ihlali içeren paylaşımların kaldırılması mümkündür. Fakat söz konusu bu işlemin uzun sürmesi, içerik sağlayıcısına yapılan başvurudan olumlu sonuç alınamaması vb. hallerde 5651 sayılı kanun kapsamında hukuki işlemler başlatılmalıdır.

Korsan Dizi ya da Filmlerin Yayınlanması Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; korsan dizi ya da filmlerin izinsiz olarak yayınlanması ciddi bir suç teşkil eder, söz konusu bu içerikleri yayınlamak telif hakkı sahiplerinin elinde olan bir yetkidir. Dizi ya da film yapımcıları ile dizi ya da filmeri yayınlamaya hak sahibi olan firmalar sinema, televizyon ya da online uygulamalar yoluyla bu eserleri yayınlamaktadır. Yapılan bu yayınlar aracılığı ile elde edilen kazanç ise verilen fikri emeğin ürünü olup telif hakları ile korunur. Ancak ne yazık ki günümüzde bu yayınların hak sahiplerinin izni alınmadan internet üzerinden yayımlanarak ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine sunulması yaygınlaşan bir durum haline gelmiştir. Yapılan bu işlem dizi ya da filmlerin izinsiz yayınlanması yoluyla haksız kazanç elde etmek olarak adlandırılır.

Dizi ya da Filmlerin İzinsiz Şekilde Yayınlanması Suç mudur?

Dizi ya da filmlerin izinsiz bir şekilde yayınlanması 5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu 71. madde uyarınca manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz teşkil eder. İlgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Fikir Sanat Eserleri Kanunu Madde 71

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

  1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
  2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.
  3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
  4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: