Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar

Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar | Mükyen Hukuk

Ceza muhakemesi sürecindeki adımlar;

  • Ceza hukukunda iddia
  • Savunma
  • Yargılama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu sürecin ilk adımı suç şüphesidir. Soruşturma evresi olarak adlandırılan bu aşama suç şüphesinin öğrenilmesi ile başlar ve iddianamenin kabulüne kadar devam eder.

Soruşturma evresini sona erdiren diğer bir durum ise iddianame düzenlemeye yer olmadığı yani kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karardır. Diğer adıyla takipsizlik olan bu kararı daha detaylı inceleyelim.

Cumhuriyet savcısının yürütmüş olduğu soruşturma evresinde yapılan gerekli incelemeler sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Bu karar uygulamada takipsizlik kararı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hangi Durumlarda Verilir?

  • Yeterli şüphe oluşturacak kanıt elde edilememesi: Cumhuriyet savcısı yaptığı soruşturma sonucunda iddianame için aranan yeterli şüpheye ulaşmamışsa takipsizlik kararı verecektir.
  • Kovuşturma olanağının bulunmaması: Muhakeme şartlarının oluşmadığı durumlarda kovuşturma olanağı yoktur.

Kararın Tebliğ Edilmesi Nedir? Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Tebliğ Edilir Mi?

Kararın tebliğ edilmesi, kararı veren makam tarafından ilgilisine söz konusu kararın tebligat kanununda yer alan yöntemlerle (genellikle posta) yoluyla gönderilmesi, kararın bildirilmesi demektir. Ceza Muhakemesi Kanununda ayrıca yer verilen düzenlemeye göre;

  • suçtan zarar görene
  • soruşturma nedeniyle önceden ifadesi alınmış ya da sorguya çekilmiş şüpheliye tebliğ edilecektir.

Bu tebliğde itiraz hakkının var olduğu, süresi ve itiraz merci gösterilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar emniyete tebliğ edilmez. Dolayısıyla sicile işlemez.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Suçtan zarar gören kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yapan ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.

Sulh Ceza Hakimliğinin Verdiği Karar Kesin Mi?

Sulh ceza hakimi soruşturmanın genişletilmesini gerek görerek itirazın kabulüne ve kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasına karar verebilir.

Yeterli şüpheye ulaşıldığına kanaat getirirse kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırarak cumhuriyet savcısından iddianame düzenlemesini talep edebilir.

İtiraz gerekçelerini yerinde bulmayarak itirazın reddine karar verebilir.

Sulh ceza hakiminin vermiş olduğu karar kesindir. Yeterli şüpheye ulaşılamaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeterli şüphe oluşturacak yeni bir delil elde edilmediği sürece ya da karar itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği’nce kaldırılmadığı sürece, aynı fiile yönelik olarak kovuşturma yapılamaz.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararından Sonrası Aynı Konuda Soruşturma Başlatılabilir Mi?

KYOK verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüpheye ulaşacak yeni deliller elde etmiş olmak ve bu hususla ilgili olarak sulh ceza hakimliği tarafından verilen bir karara ihtiyaç duyulması şartlarına bağlıdır. Bu iki şart gerçekleşmedikçe aynı konuda soruşturma başlatılamaz.

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir? Hangi Durumlarda Verilir?

Cumhuriyet Savcısının önüne gelen dosyadaki eylemlerden bazıları kovuşturulmalıyken bazıları için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda düzenlenen iddianameye ek olarak verilen takipsizlik kararına ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar denilmektedir. Bu karar eylemler bazında verilebileceği gibi şüpheliler bazında da verilebilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: