Müebbet Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Müebbet Nedir?

Müebbet Nedir? | Mükyen Hukuk

Müebbet Hapis Cezası Hangi Suçlarda Uygulanır?

Müebbet hapis cezası aşağıdaki sıralanmış olan suçlara uygulanır:

 • Kasten öldürme suçunun temel şekli,
 • Düşmanla işbirliği yapma suçunda,
 • Türk Ceza Kanunu 323/3 maddesi çerçevesinde savaşta yalan haber yayma suçunda,
 • Askeri komutanlıkların gasbı suçunda,
 • Türk Ceza Kanunu 326. maddesi çerçevesinde devletin güvenliğine ilişkin belgelerle işlenen suçlarda,
 • Türk Ceza Kanunu 327/2 maddesi çerçevesinde devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçunda,
 • Türk Ceza Kanunu 300/1 maddesi çerçevesinde gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçunda,
 • Türk Ceza Kanunu 333/2 maddesi çerçevesinde devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçunda.

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Süresi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; müebbet hapis cezası, ömür boyu devam eden bir cezadır. Fakat vurgulamak gerekir ki, belli bir sürenin iyi hal ile geçirilmesi halinde, müebbet hapis cezası alanlar, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirler. Konu ile ilgili olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 107. maddesinin 2. fıkrasında “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.” ifadelerine yer verilmiştir. Diğer hallerde koşullu salıverilme halleri ise Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 107. maddesinde yer alır. Kanunun ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir.

 • “a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
 • f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
 • h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır.”

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Biçimi Nasıldır?

Burada belirtmek gerekir ki; müebbet hapis cezasına mahkum olanlar haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununda gösterilen esaslar uyarınca gözlemlenirler. Ancak burada bahsedilen gözlem süresi altmış günü geçemez. Bu gözlem için hükümlü olan kişinin; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere gööz önüne alınarak gözleme tabi tutulmazlar. Söz konusu gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderir. Konuyla ilgili olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 23/e maddesinde “Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez.” ifadelerine yer verilmiştir.

Öte yandan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 9. maddesinin 5. fıkrasında “Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107'nci maddede belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.” ifadeleri yer alır

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir?

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Hangi Suçlara Uygulanır?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aşağıda sıralanmış olan suçlar için uygulanır:

 • Soykırım suçu, İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
 • Nitelikli kasten öldürme suçu,
 • İşkence suçu işlemek suretiyle adam öldürme,
 • Cinsel saldırı suçu sonucunda öldürme,
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar,
 • Türk Ceza Kanunu 328. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde Siyasal ya da askeri casusluk suçu,
 • Türk Ceza Kanunu 330. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması suçu,
 • Türk Ceza Kanunu 335. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini suçu,
 • Türk Ceza Kanunu 337. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde yasaklanan bilgileri siyasal ya da askeri casusluk amacıyla açıklama suçunda.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: