Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir?

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; mağdur edilen bir kişiye karşı işlenen suçu savcılığa bildirmek amacıyla verilen dilekçeye savcılığa şikayet dilekçesi denir. Söz konusu bu dilekçe ilgili suçun işlendiği yerde bulunan müracaat savcılığına verilir. Burada vurgulamak gerekir ki; Türk Ceza Kanununda takibi şikayete bağlı olan ve takibi şikayete bağlı olmayan suçlar şeklinde iki ayrım söz konusudur. Takibi şikayete tabi olmayan suçlar için savcı re’sen araştırma yapabilirken öte yandan şikayete tabi olan suçlar için savcı re’sen araştırma yapamaz.

Bir suç için soruşturma ya da kovuşturma yapılmasının mağdurun ya da suçtan zarar gören kişinin şikayetçi olmasının gerektiği suçlara takibi şikayete bağlı suçlar denir. Takibi şikayete bağlı olan suçlara Türk Ceza Kanununda ve özel kanunlarda yer verilmiştir.

Daha önce de tanımladığımız gibi savcılığa şikayet dilekçesi; bir suçtan mağdur olan müştekinin, maruz kaldığı söz konusu bu fiili savcılık makamına bildirmek amacıyla verdiği dilekçedir. İlgili bu şikayet söz konusu suçun işlendiği yerdeki adliyede bulunan müracaat savcılığına yapılır. Buna göre denilebilir ki; yetkili savcılık suçun işlendiği yer savcılığıdır. Mağdur ya da suçtan zarar gören kişinin hazırladığı savcılığa şikayet dilekçesinin müracaat savcılığına verilmesi ile bir hazırlık esas numarası alır. Herhangi bir suçun oluştuğu yönündeki şikayet cumhuriyet savcılıklarına ek olarak kolluk görevlilerine, valilik ve kaymakamlıklara ya da şikayet eden kişinin yurt dışında olması halinde bulunan ülkedeki konsolosluğa da yapılabilir. İlgili suçun mağduru olan kişinin suç duyurusunda bulunmasının ardından cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatır ve bu çerçevede deliller toplanır. Yeterli şüphenin söz konusu olması halinde şikayet edilen kişi ya da kişiler hakkında iddianame düzenlenmek sureti ile ceza mahkemesinde kamu davası açılır.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Ücreti Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; savcılığa şikayet dilekçesinin herhangi bir ücreti yoktur. Buna göre; ilgili suçun mağduru olan kişilerce yapılacak olan başvuru ile süreç herhangi bir masrafa tabi olmadan başlar. Ancak burada belirtmek gerekir ki; savcılığa şikayet dilekçesinin ceza avukatı ile birlikte hazırlanması halinde avukatın alacağı ücret söz konusu olur. Söz konusu bu ücret ise avukattan avukata değişir.

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

Öncelikle burada bir kez daha altını çizmek gerekir ki; eper herhangi bir suç için kanunda özellikle takibinin şikayete tabi olmadığı yazılı ise söz konusu bu suç savcılık tarafından resen soruşturulur. Öte yandan eğer ilgili suç şikayete tabi olarak belirtiliyor ise savcılık resen soruşturma yapamaz. Savcılığa şikayet dilekçesi ile başvuru yapılması gerekir.

Takibi şikayete tabi olan suçlardan bazıları örnek olması açısından aşağıda sıralanmıştır;

 • Yurt dışında vatandaş tarafından işlenen suç,
 • Yurt dışında yabancı tarafından işlenen suç,
 • Basit kasten adam yaralama suçu,
 • Taksirle yaralama suçu,
 • Eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçu,
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
 • Hakaret suçu,
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,
 • Hırsızlık suçu.

Yukarıda yer verilen suçların takibi şikayete bağlıdır ve bu suçlar örnek olması açısından sıralanmıştır. Yukarıda yer almayan ancak yine de takibi şikayete bağlı olan başka suçlar da mevcuttur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: