Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir?

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Ulaşımın güvenli sağlanması amacıyla konulmuş işareti değiştirmek, kullanılmaz hale getirmek, konulduğu yerden kaldırmak, yanlış işaret vermek, geçiş, kalkış, varış ya da iniş yolları üzerine bir şey koymak ya da ulaşım araçları teknik sistemlerine müdahale ederek başka kişilerin hayatlarını, sağlıklarını veya mal varlıklarını tehlikeye sokmak trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçuna sebep olur. Bu şekilde ortaya çıkan suçla ilgili düzenlemeye Türk Ceza Kanunu 179. maddenin 1. fıkrasında yer verilmiştir.

Kasten Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 179/1

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

Güvenli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olan kişi trafik güvenliğini tehlikeye sokabilir. Kişinin araç sevk ve idare edememe sebeplerinden bazıları alkollü bir şekilde araç kullanmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisindeyken araç kullanmak gibi sebeplerdir. Bu durumda araç kullanan kişi başkalarının hayatını, sağlığını ya da mal varlığını tehlikeye düşürebilir. Bu suç sonucunda maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 179/2-3

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Bu maddelerde yer alan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu somut tehlike suçudur. Buna göre suçu işleyen kişinin cezalandırılması için işlenen suç sonucunda somut bir tehlike meydana gelmelidir. Bu suçun oluşması için fiilde tehlikelilik halinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin mümkün olması gerekmektedir. Bu nedenle bu suçla ilgili unsurlar incelenirken tehlikelilik halinin oluşup oluşmadığını tespit etmek gerekir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Suçunun Unsurları Nelerdir?

Kasten işlenen suçlar arasında olan ve Türk Ceza Kanununun 179. maddesinde tanımlanan trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçunun en çok rastlanan hali 1 promil üzerinde alkollü şekilde araç kullanmak suretiyle işlenen suçtur. Alkollü bir şekilde araç kullanmak belli oranlarda kademeli bir suç unsuru haline getirilmiştir çünkü alkollü şekilde araç kullanan kişinin kullandığı madde dolayısıyla güvenli bir şekilde araç kullanma imkanı ya azalır ya da kullanılan alkolün miktarına göre tamamen ortadan kalkar.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunun taksirli hali ise Türk Ceza Kanunu 180 maddede düzenlenmiştir. Taksirli hareket sonucunda kişilerin hayatını, sağlığını ya da mal varlığını tehlikeye düşürmek taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu olarak tanımlanır.

Taksirle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 180/1

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu suçlar için önemli olan durum kusurla işlenen bir hareket sonucunda trafik güvenliğinin kasten ya da taksirle tehlikeye düşürülmesidir. Ancak suçu işleyen kişinin trafik güvenliğini kasten ya da taksirle tehlikeye düşürmesi sonucunda bir zararın meydana gelmiş olması şart değildir. Ancak bu durumlar sonucunda hayati, sağlığı etkileyen ya da mal varlığını etkileyen bir zarar meydana gelmişse fail oluşan bu zarardan sorumludur.Örnek olarak 1 promil üzerinde alkollü bir şekilde araç kullanan kişinin trafik cezasına neden olarak bir kişinin yaralanmasına neden olması durumunda suçu işleyen kişi taksirle yaralama suçu kapsamında yargılanır ve cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu Madde 179’a göre Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Atma Suçunun Maddi Unsurları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu madde 179’a göre trafik güvenliğini kasten tehlikeye atma suçunun maddi unsurları aşağıdaki gibidir;

  • Ulaşımın güvenliğini sağlayan işaretlerin değiştirilmesi, kaldırılması, kullanılmaz hale getirilmesi suretiyle başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması,
  • Kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde araç sevk ve idare edilmesi,
  • Alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edememek,
  • Uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edememek,
  • Başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek.

Alkollü Araç Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 179. maddeye göre alkollü şekilde araç kullanma suçu 3 farklı şekilde gerçekleşebilir. Bunlar;

  • 1.00 (bir) promilin üzerinde alkollü bir şekilde araç süren sürücü, TCK m.179/3 atfıyla TCK m.179/2 gereği cezalandırılacaktır (KTK m.48/6).
  • Hususi otomobil sürücüleri 0.50 promil üzerinde alkollü araç sürmeleri ve trafik kazasına sebebiyet vermeleri halinde TCK m.179/3 atfıyla TCK m.179/2 gereği cezalandırılacaktırlar (KTK m.48/6).
  • Ticari ve diğer araç sürücülerinin 0.20 promil üzerinde alkollü araç sürmeleri ve trafik kazasına sebebiyet vermeleri halinde TCK m.179/3 atfıyla TCK m.179/2 gereği cezalandırılacaktırlar (KTK m.48/7).

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinin “Trafik güvenliğini tehlikeye soka” başlıklı 3. fıkrasına göre “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır” hükmüne yer verilir. Bu hükmün uygulanma şartının gerekçesi ise “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür. Bu bakımdan, örneğin, uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kişilerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir.” şeklinde açıklanır.

Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinin 3. fıkrasına göre işlenen bu suçun faili alkol etkisi, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi veya başka bir nedenle güvenli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişidir. Bu durumda suç durumunun oluşması için kişinin alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmış olması yeterli değilken buna ek olarak kişinin alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı maddeden kaynaklanan sebepler nedeniyle güvenli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: