Mükyen Hukuk Bürosu | Enerji Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Enerji Hukuku

Enerji Hukuku | Mükyen Hukuk

Enerji Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Enerji Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Günümüzde herkesin ihtiyaç duyduğu enerjinin kaynağı sınırsız olmamakla beraber tüketilebilirlik durumuna göre enerjiler; yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Enerji Hukuku ise bu kaynakların kullanım ve vergilendirmesi konularını ele almaktadır.

Türkiye’de Enerji Hukuku dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar; elektrik piyasası, petrol piyasası, doğalgaz piyasası ve LPG piyasasıdır. Enerji Hukuku tabiatıyla; İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku ile doğrudan ilişki içindedir.

Enerji Hukuku, Türk Hukukunda; Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu, Maden Kanunu, Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, Yap-işlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Kamu İhale Kanunudur.

Enerji kaynakları tüm dünyayı ilgilendiren bir meseledir ve her geçen gün enerji alanında rekabet artmaktadır. Bu durum, Enerji Hukukunun sürekli olarak gelişmesi ve değişmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin enerji alanında yenilenebilir enerjiye yoğunlaşması ve nükleer enerji alanında da çalışmalarını arttırması; rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının yüksek potansiyeli de düşünüldüğünde kaçınılmaz hale gelmektedir.

Büromuz;

  • Enerji Hukuku alanında ortak girişim sözleşmeleri dahil olmak üzere karmaşık, yüksek değerde ve sınırlar ötesi sözleşmelerin hazırlanması,
  • Sondaj sözleşmelerinin hazırlanması, uzun vadeli satış ve nakliye sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Yatırım sözleşmelerinin hazırlanması ve bu alanda çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta sürecin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve yürütülmesi,
  • Enerji projelerinin ve şirketlerin devralınması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri ve piyasa katılım şartları ve bu düzenlemelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda piyasa katılımcılarına hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • EPC kontratlarının hazırlanması, izin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi,
  • Doğalgaz, petrol ve tüm madenlerin aranmasında, çıkarılmasında, üretilmesinde, geliştirilmesinde ve lisans faaliyetlerinde sözleşme hazırlanması,
  • İhaleler hakkında danışmanlık verilmesi, yerli ve yabancı teşebbüslere proje hazırlanması aşamasında ve proje yürütülmesi hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması,
  • Genel olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren ve enerji pazarlama, dağıtım ve tedariği ile ilgilene firmalara danışmanlık hizmeti sunulması,

başta olmak üzere Enerji Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Enerji Hukuku | Makalelerimiz