Hukukta Taşınır Mal Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Eşya Hukuku » Hukukta Taşınır Mal Nedir?

Hukukta Taşınır Mal Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; belirli bir arazi üzerinde kalıcı olmayacak şekilde yapılan yapılara taşınır mal denir. Gayrimenkul yatırımcıları tarafından önemli bir yere sahip olan taşınır ve taşınmaz mallar arasında yer alan bu kavrama örnek olarak baraka, kulübe gibi yapıları verebiliriz. Söz konusu bu yapılar, taşınır mallar bulunduğu alanın ya da bağlı olduğu yapının bir parçasıymış gibi görünse de söz konusu bu durum her zaman geçerli olmayabilir.

Taşınır Malların Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; yapılış amacı önemli olmadan ve herhangi bir bozulma meydana gelmeden taşınabilen tüm yapılar taşınır mal olarak ifade edilir. Buna ek olarak başka bir yerde imal edilse dahi farklı bir taşınmaz mala monte edilen yapılar da taşınır mal tanımlaması içine dahil edilir. Bu yapılara örnek olarak baraka ya da büfeler gibi yapılar verilebilir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; taşınır mallar da inşaat tanımına uygun iken, bina ya da taşınmaz yapılara göre taşınır yapıların genel olarak hafif olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bağ ve bahçelerde yer alan çardaklar da taşınır mal kapsamına girer.

Taşınmaz Mal ile Taşınır Mal Arasındaki Farklar Nelerdir?

Daha önce de vurguladığımız gibi taşınır mallar bozulmadan taşınabilen ve başka bir yere eklenebilen türden yapılar olmasına rağmen taşınmaz mallarda bu tarz bir hareket ettirme ya da yerinden oynatma durumu söz konusu olmaz. Bu bağlamda taşınmaz mallara; bina, konut ya da araziler verilebilir. Bu ayrıma ek olarak taşınır mallar için tapu durumu gibi bir şart mevcut değildir. Fakat burada altını çizmek gerekir ki; taşınmaz mallar için tapu şartı aranır. Söz konusu bu halde de mülkiyet kazanmak için tescil işlemlerine ihtiyaç vardır.

Bazı Taşınır Mal Türleri Nelerdir?

Aşağıda taşınır mülkle ilgili ana objelere yer verilmiştir:

  • para;
  • değerli madeni paralar;
  • müze sergileri;
  • iletişim hatları;
  • bazı silah türleri;
  • motorlu ulaşım.

Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; menkul kıymetlerin özel türlerinden biri de borç hakkını belgeleyen menkul kıymetlerdir. Bu bağlamda menkul kıymetler; kambiyo senetleri, çekler, tasarruf ve mevduat sertifikaları, devlet tarafından ihraç edilen tahviller, hamiline yazılı hesap cüzdanları, hisse senetleri ve kanunla belirlenen diğer türleri de kapsar. Gerekli detayların mevcut olmadığı halde söz konusu bu tür mülkiyet hükümsüz hale gelir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20