Mükyen Hukuk Bürosu | Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku | Mükyen Hukuk

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Fikri mülkiyet hakları; telif hakları ve sınai haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Telif hakları arasında ilim-edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri sayılmaktadır. Telif hakları, eserin meydana geldiği anda kendiliğinden doğmaktadır. Bu sebeple telif haklarının korunması için herhangi bir bildirim ya da tescile gerek bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet hakları ise patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsayan bir üst kavramdır. Sınai mülkiyet haklarının korunması için tasarımın, markanın ve benzerinin Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilmesi gerekmektedir. Fikri mülkiyet haklarının maddi varlığı bulunmamakla beraber süreyle sınırlı olma özelliği bulunmaktadır. Fikri mülkiyete dayalı haklar ülkesel olarak korunmaktadır. Patent, marka ve tasarım gibi haklar açısından korunma, talep edilen ülkede geçerli olup başka bir ülkede korunma istendiğinde bunun talep edilmesi gerekir. Ülkemizde telif hakları 70 yıl süreyle korunmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, lisans sözleşmelerini de kapsamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukukunun genel ilkeleri; tescil ilkesi, gerçek hak sahipliği ilkesi, ülkesellik ilkesi, tükenme ilkesi, rüçhan ilkesi, marka sahibinin tekliği ilkesidir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun kaynakları; Sınai Mülkiyet Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği, Entegre Devre Topoğrafyaların Korunması Hakkında Kanun, Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği ve sair mevzuatlardır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuk alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Bunlar; Avrupa Patent Sözleşmesi, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO Kuruluş Sözleşmesi, Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Anlaşması, Patent Kanunu Anlaşması, Marka Kanunu Anlaşması, Marka Kanununa İlişkin Singapur Antlaşması, Mikroorganizmaların Uluslararası Saklanmasına İlişkin Budapeşte Antlaşması, Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması, Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol, Patent İşbirliği Anlaşması ve sınıflandırmaya ilişkin olan; Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması, Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması, Patentlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Strasburg Anlaşması, Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşmasıdır.

Büromuz;

  • Fikri mülkiyet haklarının tescili,
  • Lisans sözleşmesi yapılması,
  • Fikri mülkiyet hukukuyla ilgili hukuk ve ceza davalarının takibi ve yasal sürecin yürütülmesi,
  • Tescil başvurularına karşı itirazların yapılması, haksız rekabet, marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Marka hakkına tecavüz halinde açılacak olan; delil tespiti davası,
  • Markaya tecavüz nedeniyle açılan tazminat davası,
  • Tecavüz fiillerinin durdurulması davası,
  • Markaya tecavüz nedeniyle açılacak olan ceza davalarının takibi,

başta olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıklarda alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla yurtiçinde ve yurtdışında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku | Makalelerimiz