Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku » Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Fikri Mülkiyet Hakları Nelerdir?

Öncelikle fikri mülkiyet haklarının tanımından başlamak gerekirse; kişilerin fikirlerini, buluşlarını ve eserlerini koruyan haklar fikri mülkiyet hakları olarak tanımlanır. Bu bağlamda fikri mülkiyet kavramında yer alan fikri kelimesi ile kastedilen şey mülkiyetin çeşididir. Bu sebeple de fikri hakların konusunu mali değer taşıyan fikir ve sanat eserleri meydana getirir. Fikir ve sanat eserleri bakımından 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu esas alınırken, sınai haklara ilişkin uyuşmazlıklar durumunda ise 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu esas alınır.

Fikir ve Sanat Eserleri Nelerdir?

Eser sahibinin özelliklerini içeren bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri olarak tanımlanan her türlü fikir ve sanat eserlerini koruma amacıyla hazırlanmış olan ve uygulanan kanun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunudur. Söz konusu kanun tarafından eser sahibi; ilgili eseri meydana getiren kişi olarak tanımlanır. Bu bağlamda fikir ve sanat eserlerini oluşturan eserler; ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlemeler ve derlemeler ile alenileşmiş ve yayımlanmış eserler şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca burada vurgulamak gerekir se; söz konusu eser sahibinin meydana getirdiği fikir ve sanat eseri üzerindeki hakları telif hakkı olarak tanımlanır. Buna ek olarak söz konusu bu telif hakları mutlak hak niteliği taşır ve bu sebeple de ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. Ayrıca söz konusu bu hakkın ortaya çıkması için tescil edilmesi şartı mevcut değildir. Buna göre telif hakkı söz konusu eserin yaratıldığı andan itibaren esere ilişkin haklar şeklinde ortaya çıkmış olur. doğmuş olacaktır.

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde eser sahibinin mali ve manevi hakları düzenlenmiştir. Söz konusu bu manevi ve maddi haklar aşağıda sıralanmıştır;

Manevi Haklar;

 • Umuma Arz Hakkı,
 • Adın Belirtilmesi Yetkisi,
 • Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme Yetkisi,
 • Eser Sahibinin Malik Ve Zilyede Karşı Haklar.

Maddi Haklar;

 • İşleme Hakkı,
 • Çoğaltma Hakkı,
 • Yayma Hakkı,
 • Temsil Hakkı,
 • Umuma İletim Hakkı.

Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Avukatının Görevi Nedir?

Öncelikle burada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku temelini vurgulamak gerekirse; söz konusu bu hukuk dalı, eser, marka ya da icat sahiplerini ticari ilişkilerde koruma altına almak için düzenlenmiştir. Bu bağlamda yeni sanayi ürünlerinin tescili, edebiyat, müzik gibi alanlardaki sanat eserleri vb. gibi alanlarda ürünün üretme ve satma hakları söz konusudur. Bu bağlamda ise fikri mülkiyet avukatı da söz konusu bu alanlarda gerçek ve tüzel kişi olması fark etmeden fikri mülkiyet sahibinin haklarını gözetir ve eser sahibine hukuki danışmanlık, hukuki vekillik yaparken gereken durumlarda hukuki uyuşmazlığı çözmek için dava yoluna gider.

Fikri Mülkiyet Avukatı Gerektiren Haller Nelerdir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi fikri mülkiyet avukatı; temel anlamda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna dayalı uyuşmazlıklar ya da danışmanlık ihtiyacını çözüme kavuşturan kişi olarak tanımlanır. Aşağıda fikri mülkiyet avukatının rol alabileceği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna dayalı uyuşmazlıklar sıralanmıştır;

 • Haksız rekabete yönelik olan davalar,
 • Marka tescil davaları,
 • Marka, patent ve telif hakkı ihlalinin tespit edilmesi ve söz konusu bu ihlali gidermeye yönelik dava açmak ve diğer uygulamalar,
 • Ticari sırların korunmasını amaçlayan uyuşmazlıklar,
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlaması,
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptaline yönelik açılan davalar,
 • Marka ve patentlerin tescilinin korunması ve devredilmesine yönelik işlemler,
 • Telif haklarının korunması,
 • Sınai hakların takibi ve olası ihlal ve ihtilafların çözümlenmesi,
 • Lisanslama danışmanlığı verme.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20