Mükyen Hukuk Bürosu | Gayrimenkul Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku | Mükyen Hukuk

Gayrimenkul Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Gayrimenkul Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Gayrimenkul kelime anlamı olarak taşınması mümkün olmayan eşyadır. Gayrimenkul, arazi ve arazinin içinde bulunan su kaynakları, ağaçlar, mineraller, bina, çit, köprü gibi eklentileri de kapsamaktadır. Taşınmazlara ilişkin tüm hukuki işlemler ve davalar Gayrimenkul Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır. Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre taşınmaz mülkiyeti; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Gayrimenkul Hukukunun kaynakları olarak; Türk Medeni Kanunu, Anayasa, İmar Kanunu, Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Kanunu, İskan Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Vergi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun sayılmaktadır. Bunların dışında taşınmaz mülkiyetinin kaynakları olarak; Tapu Sicil Tüzüğü, Tapu Planları Tüzüğü, Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gösterilmektedir.

Türk Medeni Kanununda; mülkiyet kavramı, mülkiyet dışındaki ayni haklar, irtifak hakkı, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, zilyetlik ve tapu sicili düzenlenmiş bulunmaktadır.

Büromuz;

 • Tapu işlemleri,
 • Kiralama sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Ayni hak ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Alım ve satım sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • Kira bedelinin tespiti davaları,
 • Kira bedelinin artırılması davaları,
 • Ödeme yerinin tayini davaları,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki davalar,
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar,
 • Alacak davaları,
 • Vekalet sözleşmesinden doğan davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davası,
 • İpotek ve rehin tesisi ile bunların fekkinden doğan davalar,
 • İrtifak haklarının kurulmasına ve ihlaline ilişkin davalar,
 • Kat mülkiyetinden doğan davalar,
 • İstihkak davaları,
 • Yabancıların mülk edinimi,

başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Gayrimenkul Hukuku | Makalelerimiz