Hukukta Taşınmaz Mal Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Hukukta Taşınmaz Mal Nedir?

Hukukta Taşınmaz Mal Nedir? | Mükyen Hukuk

Hukukta taşınmaz mallar ile ilgili düzenleme Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alır. İlgili yönetmeliğin 7. maddesinde taşınmaz malın tanımı;

Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, orman, ağıl, apartman, dükkan, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir.

Taşınmaz mala sahip olan o malın altına ve üstüne de sahiptir.

Taşınmaz mallar 3 gruba ayrılır:

 • a) Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerinde kaynaklar, akarsular,
 • b) Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar (üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı gibi).
 • c) Yer altındaki madenler. şeklinde yapılmıştır.

Taşınmaz Mala Tecavüz ve Müdahale Sayılacak Haller Nelerdir?

Taşınmaz mala tecavüz ve müdahale sayılacak haller ile ilgili düzenleme Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Madde 12

Aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala yapılmış tecavüz veya müdahale sayılır.

 • a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.
 • b) Ekim ve dikimde bulunmak.
 • c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçelerdeki mahsulü biçmek, toplamak.
 • d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.
 • e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlarından, su yollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek.
 • f) Başkasının arazisi üzerine su geçirmek üzere ark açmak.
 • g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak.
 • h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.

Müşterek ya da İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyetlik Nedir?

Müşterek veya iştirak halinde mülkiyetten doğan zilyetlik ile ilgili düzenleme Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Madde 13

Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda "müşterek hissedarlıktan" söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.

Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyetliklerini sürdürenleri zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20