Ortak Tapu Nedir?

Ortak Tapu Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; her türlü gayrimenkulün hak sahipliği tapu belgeleri aracılığı ile belirlenir. Buna göre herhangi bir bir taşınmazın sahibi tapu sicilinde ismi yazan kişidir. Bu duruma ek olarak bir ev, arsa, dükkan vb. gibi gayrimenkule birden fazla kişi aynı anda malik olabilir. Ülkemizde hukukunda iki tür birden çok kişinin malik olduğu mülkiyet tipi düzenlenmiştir ve bu türler; paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyetidir.

Birden çok kimse maddi olarak bölünmemiş olan bir taşınmazın tamamına belli paylarla malik olması paylı mülkiyet olarak tanımlanır. Söz konusu bu halde ilgili malın malikleri malın her yeri üzerinde belli oranlarda maliktir. Öte yandan elbirliği mülkiyeti ise daha özel bir mülkiyet türüne denk gelir. Elbirliği mülkiyetinde belli oranlar mevcut değildir. Birden çok kişinin herhangi bir pay söz konusu olmadan söz konusu malın her noktasında mülkiyet hakkı sahibi olması elbirliği mülkiyeti olarak tanımlanır. Paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyeti halinde birden fazla kişinin malik olduğu taşınmaz tapusuna uygulamada ortak tapu ya da hisseli tapu denir.

Ortak Tapu Nasıl Alınır ve Satılır?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki ortak tapunun alınması tapu dairesinde resmi şekilde gerçekleştirilen bir işlemdir. Söz konusu bu işlemin normal bir tapunun alınmasından farkı yoktur. Ortak tapu alım işlemi için söz konusu taşınmazda hisse sahibi olan ya da ona vekalet eden kişi ile birlikte tapu dairesine gidilir. Eğer söz konusu hisse ya da pay üzerinde ipotek, haciz vb. gibi unsurlar varsa tapu memuru söz konusu bu durumu hisseli tapu alacak olan kişiye hatırlatır. Gerekli olan harç ve giderlerin ödenmesinin ardından imzaların atılması ile hisseli tapu alma işlemi tamamlanır. Ancak burada vurgulamak gerekir ki; taşınmaz üzerinde hak sahibi olan diğer hissedarların bu işleme itiraz etme hakkı, önalım hakkı kullanımı ile mevcuttur. Ayrıca burada önemle altını çizmek gerekir ki hisseli tapu satıldığı zaman söz konusu tapunun belirli bir kısmı değil belirli bir oranı satılmış olur. Bu demektir ki söz konusu bu işlemle tüm taşınmaz üzerinde belirli bir oran satılmış olur. Hisseli tapusunu satışa çıkaran kişi bizzat tapu dairesine gitmeli ya da noter aracılığı ile yetki verdiği bir kişiyi göndermelidir.

Ortak Tapu Alım-Satımı için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Burada ilk anda belirtmek gerekir ki hisseli tapu devri işlemi için kimlik belgesi yeterlidir. Ancak söz konusu devir işlemi vekil aracılığı ile başkasına yaptırılacak ise vekaletname ve temsilcinin kimlik belgesi gerekli olur. Söz konusu hisseli tapuyu devralacak olan kişinin ise kimlik bilgisi gerekli olur.

Ortak Tapu Nasıl Ayrılır ya da Bölünür?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ortak tapu ayırma işlemi hukuki süreç içerisinde birkaç aşamadan oluşur. Öte yandan ortak tapu bölme işlemi ise tapuda tek olan ama birden fazla kişinin üzerinde hisselere sahip olduğu tapunun ayrı ayrı tapular halinde bölünmesini ifade eder. Buna göre ortak tapu ayırma işlemi belediye tarafından bu işlem için görevlen kurum tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu bu işlem için kadastro faaliyeti ve belirli araştırmalar yapılmaktadır. Bu işlemlerde ilgili tapunun bölünmeye müsait olup olmadığı, apartman dairesi ise plan ve projenin uygunluğu değerlendirilir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki söz konusu bu bölme başvurusunun olumlu sonuçlanmaması halinde yargıya başvurulması da mümkündür.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20