Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Tapu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki inşaası yeni tamamlanmış inşaatların konut satışlarında ilk tapu belgesi verilir. Öte yandan önceden ruhsatı olan ve iskan belgesi alınmış konutların satışları için firma sahibinin aldığı ilk tapu senedi, konut satışında da geçerli olur. Tapu devri için gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmış ve açıklanmıştır;

Rayiç Belgesi

Rayiç belgesi belediyeden alınır ve söz konusu belge ada parsel numarası ve tapu kütüğünde kayıtlı olan gayrimenkul malikinin kimlik bilgilerine göre, evin rayiç bedelini gösterir.

T.C. Nüfus Cüzdanı

Tapu satışı için gerekli olan belgelerden bir diğeri de alıcı ve satıcının kimliklerinin aslı ve birer adet fotokopileridir. Buna ek olarak alıcı olan kişinin kayıt ve tapu belgesi için 2 adet fotoğrafı ve satıcı olan kişinin ise 1 adet fotoğrafı gerekli olan belgeler arasındadır.

Borcu Yoktur Belgesi

Burada vurgulamak gerekir ki tapu satışı yapılırken vergi borcunun olmadığını gösteren yazı büyük önem taşır. Sosyal Güvenlik Kurumundan ve belediyelerden alınan ”borcu yoktur” yazısı ile tapu satış işlemi yapılabilir.

Tapu Belgesi

Burada ayrıca vurgulamak gerekir ki tapu satış işleminin yapılabilmesi için söz konusu taşınmazın sahibinin tapu belgesinin aslı ya da fotokopisini hazır bulundurması gerekir.

DASK

Tapu satış işlemlerinde gerekli olan bir diğer evrak DASK Zorunlu Deprem Sigortasıdır. Özellikle ev alım- satımlarında zorunlu deprem sigortası belgesinin mevcut olması gerekir. Söz konusu bu belge hem tapu kaydı hem de konutun abonelikleri için gereklidir.

Muvafakatname

Burada ayrıca vurgulamak gerekir ki aile konutu satışı yapılan hallerde eş rızasını gösteren noter onaylı belgenin hazır edilmesi gerekir. Bu bağlamda denilebilir ki söz konusu konutun maliki olan eş, diğer eşin muvafakatnamesini sunmak sureti ile tapu devir işlemini yapabilir.

Vekaletname

Eğer söz konusu taşınmaz konut ise ve ilgili konutun alım- satım işlemi malik yerine başka biri tarafından ya da emlakçı tarafından yapılacaksa noterden vekaletname alması gereklidir. Buna göre denilebilir ki; önceden hazırlanmış olan noter onaylı vekaletname, tapu satış işlemleri için gerekli belgelerden birisidir.

Özel ve Tüzel Kişilerde Gerekli Evraklar Nelerdir?

Burada vurgulamak gerekir ki tapu satış işlemlerinde söz konusu işlem şahıs ya da tüzel kişilere göre farklılık gösterir. Buna göre şahıs ya da tüzel kişilerin yapacağı tapu satış işlemlerinde gerekli olan evraklar aşağıda sıralanmıştır.

Gerçek Kişilerde Gerekli Evraklar

  1. İlgili taşınmazın tapusunun aslı ya da fotokopisi
  2. Türkiye Cumhuriyet kimlik belgesi ya da pasaport
  3. T.C. kimlik numarası ve vergi numarası
  4. Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaletname
  5. Alıcıdan 2, satıcıdan 1 adet olmak üzere 6 x 4 cm ölçülerinde, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf.

Tüzel Kişilerde Gerekli Evraklar

  1. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan şirketlerin ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi. Söz konusu bu yetki belgesi ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden alınır.
  2. Söz konusu şirketin vergi levhası aslı ile örneği, yönetim kurulu seçiminin yer aldığı sicil gazetesi örneği,
  3. İlgili şirketin imza sirküleri,
  4. Şirket adına vekil kişinin vekalet aslı.
  5. Rayiç değer belgesi ve vergi borcu yoktur yazısı.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20