Valilik ya da Kaymakamlık Tahliye Yetkisi Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Valilik ya da Kaymakamlık Tahliye Yetkisi Nedir?

Valilik ya da Kaymakamlık Tahliye Yetkisi Nedir? | Mükyen Hukuk

Taşınmazın Valilik ya da Kaymakamlık Tarafından Tahliyesi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sahibinin izin ve rızasına aykırı şekilde ilgili taşınmazı kullanan, zorla işgal eden ya da taşınmaz üzerinde değişiklikler yapan kişilere karşı idareden tecavüzün önlenmesine karar verilmesi talep edilebilir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki söz konusu bu durum en çok kiracıların kira sözleşmesi sona ermiş olmasına rağmen kiralanmış olan taşınmazı boşaltmamaları durumunda meydana gelir. Bu gibi bir halde söz konusu kira sözleşmesinin sona erdiğini gösteren anahtar teslim tutanağı vb. gibi belgelerle idareye başvurulabilir.

Başvurulacak İdari Makamlar Nerelerdir?

Herhangi bir taşınmaz mala yapılan tecavüzün idare tarafından önlenmesi talebi, söz konusu taşınmazın bulunduğu yer eğer merkez ilçe sınırları içinde ise valiliğe; diğer ilçelerde ise kaymakamlığa verilen bir dilekçe ile iletilir. Söz konusu bu dilekçe ile başvuranın taşınmazın zilyedi olduğu ve taşınmaza yapılan söz konusu işgalin haksız olduğu ile işgalin izinsiz olduğunun ispatlanması gerekir.

Valilik ya da Kaymakamlık Tarafından Tahliye Edilebilecek Taşınmazlar Nelerdir?

Aşağıda yer verilen taşınmazlara haksız işgalin söz konusu olduğu hallerde idareden tecavüzün önlenmesine karar verilmesi talep edilebilir:

  • Gerçek ya da tüzel kişilerin zilyetliğinde olan taşınmazlar,
  • Kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ya da bunlar tarafından idare edilen taşınmazlar,
  • Devlete ait olan ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında olan sahipsiz yerler,
  • Menfaati umuma ait olan taşınmazlar.

Valilik ya da Kaymakamlığa Başvuru Koşulları Nelerdir?

Öncelikle burada önemle vurgulamak gerekir ki; herhangi bir taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesi için valilik ya da kaymakamlığa başvurmaya söz konusu taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Eğer söz konusu taşınmazın zilyedi birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.

Valilik ya da Kaymakamlığa Başvuruda Bulunma Süresi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki herhangi bir işgal halinde söz konusu taşınmazın sahiplerinin, haksız işgali öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde valiliğe ya da kaymakamlığa başvurmaları gerekir. Fakat burada altını çizmek gerekir ki tecavüz ya da haksız işgalin oluşundan itibaren bir yıl geçmesinin ardından söz konusu bu makamlara başvuru yapılamaz.

Valilik ya da Kaymakamlık Tarafından Başvurunun Değerlendirmesi Nasıl Olur?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; karar vermeye yetkili olan kişiler ya da söz konusu bu kişilerin görevlendirdiği memurlar yerinde soruşturma yapar. Yetkili memur ilgili tarafların şahitlerini dinler, gerekli halde tarafsız kişiler, muhtar, ihtiyar heyeti, kamu kurumu yetkilileri de dinlenebilir. Söz konusu soruşturma en geç 15 gün içinde karara bağlanır. İdari başvuru sonucunda verilen kararın hukuka aykırı bulunması halinde ise idari yargı yoluna başvuru yapılabilir.

Valilik ya da Kaymakamlığın Tahliye Kararının Yerine Getirilmesi Nasıl Olur?

Yetkili idari makamca söz konusu taşınmaz zilyetliğine tecavüzün ya da müdahalenin önlenmesine karar verilmesi halinde, ilgili karar için infaz memuru görevlendirilir. İnfaz memuru dosyanın kendisine tevdiinden itibaren 5 gün içinde tecavüzün olduğu taşınmaz mahalline giderek söz konusu taşınmazı zilyede teslim eder. Öte yandan taşınmazdan ayrılmasına karar verilen kişinin aynı taşınmaz mala ikinci kez tecavüz etmesi halinde 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20