İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku » İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; icra takibinde zamanaşımı sürelerine takılan kişilerin hak kaybına uğrayabilir. Söz konusu bu halin önlenmesi için zamanaşımı süreleri bilinmeli, söz konusu bu süreler geçirilmemeli ya da yenileme işlemleri yapılmalıdır. Burada vurgulamak gerekir ki icra işlemi için zamanaşımı süresi genel olarak belirlenmiştir. Ancak söz konusu bu süre 10 yıl içerisinde yapılan işlemlerle uzatılabilir. Bu nedenle her icra davasında zamanaşımı süresi hesaplaması değişiklik gösterir.

İcrada Hak Düşürücü Süreler Nedir?

İcra Hukukunda süreler büyük önem arz eder. Bu nedenle icra hukukunda sürelerin kaçırılması halinde geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. İcra Hukuku çerçevesinde sürelerin en temeli ödeme emrine itiraz süresidir. Bu bağlamda icra takibini başlatmak amacı ile alacaklı icra dairesine başvuru yapar. Buna icra takip talebi denir. Söz konusu bu başvurunun ardından borçlu olan kişiye ödeme emri gönderilir. Burada önemle vurgulamak gerekir ki; ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmeyen borçlunun ödeme emri kesinleşir ve haciz işlemlerine başlanır. Bu bağlamda söz konusu bu 7 günlük süre hak düşürücü süre olarak tanımlanır. Bu duruma ek olarak icra işlemlerine dair herhangi bir gelişme yaşanmaz ise icra konusu işlem 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

İcra Takibinde Zamanaşımı Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; icra takibi açan kişilerin işlemleri hangi süre içerisinde tamamlayacağı bilinmez. Bu nedenle icra konusu işlemle ilgili takipte olunmalıdır. Söz konusu işlemle ilgili süreler kaçırılmamalı ve gelişmeler çerçevesinde tüm önlemler alınmalıdır. Burada ayrıca altını çizmek gerekir ki icra takibinde sürecin uzunluğu açılan davalara ve yapılan itirazlara göre değişiklik gösterir. Bu bağlamda icra takibine itiraz edilmesi halinde, hem borçlu olan kişinin hem de alacaklı olan kişinin yapabileceği bazı işlemler mevcuttur. Söz konusu bu halde alacak olan kişi itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali için mahkemeye başvuru yapabilir. Söz konusu bu başvuruda görevli olan mahkeme İcra Mahkemeleridir. Öte yandan borçlu olan kişi için de icra takibin kaldırılması için çeşitli yollar mevcuttur. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki; söz konusu bu davalarda %20’lik bir teminatın yatırılması gerekir. Söz konusu bu teminat bir dava şartı olarak görülür. Bu nedenle teminat şartının eksik olması durumunda ilgili dava usulden reddedilir.

İcra Takip Türlerine Göre İşlemler Nelerdir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; icra takibi için birden fazla takip türü mevcuttur. Somut olaya göre söz konusu icra takiplerinde başvurulacak yollar değişiklik gösterir. İcra takip türleri aşağıda sıralanmıştır:

  1. İlamsız icra,
  2. İlamlı icra,
  3. Kambiyo senetlerine özgü takip.

Yukarıda sıralanmış olan yolların kullanılmasında somut olayın türü önem teşkil eder. Bu bağlamda ilam mahkeme emri anlamına gelir. Davaya konu olan ilgili borcun mahkeme emri sonucunda ortaya çıkmış olmasında ilamlı icra etkili olur. Aksi durumda ise başvurulacak yol olarak ilamsız icra tercih edilir. Bunlara ek olarak çek, bono ve poliçe için kambiyo senetlerine özgü takip yolu öngörülür. İcra işleminin süresi söz konusu bu takip türlerine göre değişiklik gösterir.

İcra Takibi Kaç Yılda Düşer?

Burada ilk olarak belirtmek gerekir ki; icra takibi, 10 yılda düşer. Söz konusu bu hal icra takibi davasının zaman aşımına uğraması olarak nitelendirilir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu çerçevesinde her alacak kanunda aksi bir hükme yer verilmediği sürece 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Ancak burada belirtmek gerekir ki; söz konusu bu 10 yıl içerisinde icra takibinin düşebilmesi için meydana gelmesi gereken bazı şartlar mevcuttur. Öncelikle alacaklı olan kişinin açtığı icra takibi davasının dosya masrafları için gerekli olan harçların yatırılmış olması gerekir. Alacaklı olan kişi eğer söz konusu davanın sürdüğü süre boyunca her yıl düzenli şekilde bu masrafları yatırmaz ise söz konusu icra takibi için zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Söz konusu bu süre 10 seneye ulaştığında ise icra takibi otomatik olarak düşmüş olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20