İcra İflas Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku » İcra İflas Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

İcra İflas Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Öncelikle icra iflas hukukunda avukatın temel görevinden bahsetmek gerekirse; borçlunun borcunu ödemediği hallerde alacaklı olan kişinin hukuki talebi sonucunda borçlunun varlıklarını tespit ederek borcun tahsilini yapan kişi icra iflas avukatıdır. Söz konusu bu görev için icra iflas avukatı ilk olarak borçlu olan kişiyle anlaşma yoluna giderek alacağı tahsil etmeyi dener. Fakat söz konusu bu denemeler sonuçsuz kalırsa İflas ve İcra Müdürlüğü aracılığı ile yasal icra takibi başlatılır.

İcra İflas Hukukunda Avukatın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Daha önce de açıkladığımız gibi icra iflas avukatları görev ve sorumlulukları dahilinde İcra Hukukuna yönelik hukuki işlemleri gerçekleştiren ve hukuki danışmanlık veren kişilerdir. Buna göre icra iflas avukatlarının uyguladığı hukuki işlemler aşağıda sıralanmıştır:

 • İcra iflas avukatı ilk önce borçlu ile anlaşma yoluna giderek borcun tahsilini yapmaya çalışır.
 • Borçlu ile anlaşmanın gerçekleşmediği hallerde İflas ve İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatır.
 • Söz konusu bu süreç içinde borçlu olan kişinin mal varlığına haciz konulması, satışlarının yapılması ve alacağın tahsilinin gerçekleşmesi gibi işlemleri icra iflas avukatı yapar.
 • İcra iflas avukatı rehin ve ipotek altında olan malların paraya çevrilmesini sağlar.
 • İcra iflas avukatı leasing ve kredi sözleşmelerinin alacak takibini gerçekleştirir.
 • Tüm bu saydıklarımıza ek olarak icra iflas avukatı İstanbul ve diğer bölgelerde karşılıksız çek davaları gibi konuları da üstlenir.

İcra İflas Hukukunda Avukat Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öncelikle belirtmek gerekir ki maddi konuları içeren icra iflas hukukunda herhangi bir hak kaybı yaşamamak için doğru avukatı seçmek büyük önem taşı. Bu nedenle her şeyden önce iyi bir icra avukatı problem çözme ve gelişmiş iletişim yeteneklerine sahip olmalıdır. Bu durumun nedeni söz konusu icra davası süreci hem borçlu olan kişi hem de alacaklı olan kişi için sıkıntılı bir süreçtir ve söz konusu bu süreçte alacağı anlaşma yolu ile tahsil edebilmek en iyi en iyi yoldur. Fakat söz konusu bu anlaşmanın sağlanamadığı hallerde icra iflas avukatı; ilgili yerine söz konusu dava sürecini sonuçlanana kadar takip etmeli ve ilgiliye hukuki danışmanlık yaparak süreç hakkında bilgi vermelidir. Bu sebeple kişilerin İcra ve İflas Hukuku alanında olan davalarında çalışacakları avukatların birikimli, deneyim sahibi ilgili kişinin herhangi bir hak kaybı yaşamadan süreci tamamlamasını sağlar.

İcra İflas Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Öncelikle burada altını çizmek gerekir ki icra ve iflas avukatı temel anlamda aynı kişidir, bu durumun sebebi ise İcra ve İflas Hukuku tek başına bir uzmanlık alanını meydana getirmesidir. Yukarıda icra avukatının görevlerine yer vermiştir. Aşağıda ise iflas avukatı görevleri sıralanmıştır:

 • İflas davalarına bakma,
 • İflas itiraz davalarına bakma,
 • İhalenin feshi davalarına bakma,
 • Menfi tespit davalarına bakma,
 • Tasarrufun iptali davalarına bakma,
 • İstirdat davalarına bakma.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20