PAEM POMEM PMYO Sağlık Şartları Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İdare Hukuku » PAEM POMEM PMYO Sağlık Şartları Nelerdir?

PAEM POMEM PMYO Sağlık Şartları Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle başlıkta yer verilen kısaltmaların tanımlarından başlamak gerekirse; PAEM, polis amirleri eğitim merkezinin kısaltmasıdır ve emniyet güçlerinin ihtiyaç duyduğu polis amirlerini yetiştirmek amacıyla lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. POMEM, polis meslek eğitim merkezlerinin kısaltmasıdır ve POMEM polis memuru yetiştirmek amacıyla mesleki eğitim veren kurumlardır. PMYO ise polis meslek yüksekokulunun kısaltmasıdır ve PMYO iki yıllık eğitim vererek Emniyet Teşkilatına polis memurları yetiştiren Polis Akademisi kurumudur.

Burada belirtmek gerekir ki; Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğinde söz konusu okullara alınacak öğrenciler, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalar, öğrencilikten ya da memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe ya da memuriyete geri dönüşler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalar, öğrencilikte ya da memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre; Polis Akademisine bağlı okullarda eğitime başlamanın ön şartı ilgili adayların Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği çerçevesinde sağlık raporu almasıdır. Söz konusu bu raporda ilgili adayların A diliminde olmaları gerekir. Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğinde sağlık raporu ile ilgili maddelere aşağıda yer verilmiştir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Madde 5

Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Madde 7

(1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:

  • a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.
  • b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.
  • c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.
  • ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.
  • d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.
  • e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.
  • f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20