Mükyen Hukuk Bürosu | İnşaat Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku | Mükyen Hukuk

İnşaat Hukuku alanında hazırlamış olduğumuz makaleler aşağıda bulunmaktadır. Genel anlamda İnşaat Hukukunun hangi unsurları kapsadığı ile ilgili bu kısmı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

İnşaat sektöründe hem konut ve işyeri olmak üzere özel inşaat projeleri yapılırken hem de kamu için hastane, okul, baraj, elektrik üretim tesisi, yurt ve kamu binaları vb. gibi çeşitli kamuya yönelik projeler de gerçekleştirilir. Bu nedenle İnşaat Hukukunun hem idare hukuku hem de özel hukuk kurallarını içeren karma bir disiplin olduğunu söyleyebiliriz. İnşaat olarak adlandırılan tüm bu faaliyetler çeşitli hukuki kurallar dayanak alınarak çeşitli yazılı sözleşmeler ile hayata geçirilir. İlgili faaliyetlerin tarafları arasında çıkan herhangi bir uyuşmazlık halinde ise mahkemeye başvurularak hukuki alanda hak arama yoluna gidilir. Bu uyuşmazlıklar işveren ile inşaat şirketi arasında olabileceği gibi işverenin devlet olduğu hallerde ilgili devlet kurumu ile inşaat şirketi arasında da meydana gelebilir. Söz konusu uyuşmazlıkların konusunu yapının tamamlanması ve bedelin ödenmesi vb. gibi başlıklar oluşturabilir.

Herhangi bir yapının inşası için bir dizi hukuki düzenleme takip edilmelidir. Öncelikle bir yapının inşa edilmesi için söz konusu yapının imar planının İmar Kanununda yer alan düzenlemelere uygun olması gerekir. İlgili yapının inşası esnasında sağlamlık ve yapılaşma kurallarına uygunluğu ise Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde devlet tarafından yapılır. Söz konusu yapının tamamlanması ile ortaya çıkan konut ya da işyerinin inşaat şirketi, satın alanları ve pazarlayan satıcıları arasındaki ilişkiler Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde düzenlenirken söz konusu yapılara yerleşimin ardından ilgili yapının hangi kurallar çerçevesinde yönetileceği ve sakinlerinin hakları ise Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde düzenleme altına alınmıştır. Bu nedenle burada saymış olduğumuz tüm kanunlar İnşaat Hukukunun inceleme alanına dahildir.

İnşaat Hukuku alanında yaşanan her türlü uyuşmazlıkta hem işveren hem de inşaat şirketi ya da kamunun hak kaybı yaşamaması için ilgilin sürecin konusunun uzmanı avukatlar aracılığıyla yürütülmesi gerekir.

Büromuz;

  • Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi,
  • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,

başta olmak üzere İnşaat Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

İnşaat Hukuku | Makalelerimiz