İmar Affı Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » İmar Affı Nedir?

İmar Affı Nedir? | Mükyen Hukuk

İmar affı aynı zamanda imar barışı olarak da bilinir. Ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı şekilde kayıt altına alınan yapıların, geçici kanun maddesiyle belirli süreler içerisinde yapı sahiplerine kayıt bedelleri karşılığında Yapı Kayıt Belgesi verilmesi imar affı uygulaması olarak adlandırılır. İmar affının amacı afet risklerine hazırlık çerçevesinde ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırılık teşkil eden yapıların kayıt altına alınması suretiyle imar barışının sağlanmasını amaçlar. Bununla birlikte imar mevzuatına ya da ruhsata aykırılık teşkil eden yapılara verilecek yapı kayıt belgesi aracılığıyla vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi de amaçlanır. İmar barışının amaçlarını sıralamak gerekirse; vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yolu ile söz konusu bu yapılara yasallık kazandırılmış olur.

İmar Affına Neden İhtiyaç Duyulur?

Öncelikle verilerden yola çıkmak gerekirse; ülkemizde bulunan yapıların %50’si imara aykırılık teşkil etmektedir. Bu oran yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız yapıya denk düşer. Söz konusu bu yapılarda genel olarak dar gelirli gruplar ikamet etmektedir. İmar barışı ya da diğer bir deyişle imar affı ile söz konusu yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak hedeflenir. Söz konusu yapılarda bulunan aykırılıkların büyük bir kısmı 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan süregelmiştir. Ülkemizde artan köyden kente göçle söz konusu dönemde sayısı artan bu yapılar nedeniyle vatandaşlar ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemeler tarafından altından kalkılamayacak sayıda dosyanın birikmesine yol açmıştır. Tüm bu nedenlerden ötürü imar barışı diğer bir deyişle imar affına ihtiyaç ortaya çıkmıştır. İmar affı ile tüm bu sorunlara çözüm bulunması hedeflenir.

İmar Affından Hangi Yapılar Faydalanabilir?

Öncelikle burada önemle belirtmek gerekir ki; 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırılık teşkil eder şekilde yapılmış olan kırsal ve kentsel alanlardaki bütün yapılar imar affı kapsamına dahildir. Ancak söz konusu bu durumun istisnasını Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda belirlenen yerler oluşturur. Bu istisnai bölgelere ek olarak başkasına ait olan taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi düzenlenmez.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

İlk olarak burada belirtmek gerekir ki; imar affı ile birlikte bu işlemden faydalanan kişiler yapı kayıt belgesi alarak ilgili yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlatabilir. Bu yolla kaçak yolla enerji ve su kullanımının önüne geçilir ve buna ek olarak yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulur. Fakat burada vurgulamak gerekir ki yapı kayıt belgesi alan bu yapılar için depreme dayanıklılık için söz konusu yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri yapı maliklerinin alması gerekir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; İmar Kanunu çerçevesinde alınmış olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları da iptal edilir.

İmar Affı Müracaatları Nasıl Yapılır?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki imar affı işlemi için vatandaşların kendi rızaları ile müracaatı ve kendi beyanları esas alınır. Söz konusu bu müracaatlar e-devlet online sistemi üzerinden ya da ilgili bakanlığın yetkilendirmiş olduğu kuruluşlara başvurmak suretiyle yapılır. Söz konusu bu başvurular e-devlet online sistemi üzerinden takip edilebilir. Buna ek olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de söz konusu bu konuda vatandaşlara her türlü bilgi ve destekte bulunabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20