Kentsel Dönüşüm Avukatı Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » Kentsel Dönüşüm Avukatı Nedir?

Kentsel Dönüşüm Avukatı Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; kentsel dönüşüm alanında çalışan avukatlar, binaların riskli olup olmaması, riskli yapının boşaltılması ve sonrasındaki aşamalar gibi konularda hizmet verir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm avukatları hem müteahhitleri hem de kat maliklerinin temsil edebilir. Kentsel dönüşüm avukatları 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun çerçevesinde hareket ederler. Burada vurgulamak gerekir ki kentsel dönüşüm hukukunun ortaya çıkması hem sanayi ve ekonomide meydana gelen gelişmeler sonrasında şehir merkezlerinde büyük nüfus artışı yaşanması hem de söz konusu bu artışla birlikte ortaya çıkan kaçak yapılaşma, alt yapı yetersizliği ve plansız kentleşme gibi sorunlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ise tüm bu olaylara ek olarak aynı zamanda deprem kuşağında yer alan bir bölgede yer alır. Tüm nedenlerle kanuni gerekliliğin ortaya çıkması ile kentsel dönüşüm hukuku alanı ortaya çıkmıştır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki kentsel dönüşüm hukuku tamamen 6306 sayılı afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda yer alan maddeler çerçevesinde işletilir. Kentsel dönüşüm hareketiyle birlikte şehirde yapılan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amaçlanır. Buna ek olarak depreme dayanıklı olmayan riskli binalar belirlenir ve bu yapılar yeniden depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edilir. Bu faaliyetler sonucunda ise hem doğal afetlerle birlikte meydana gelebilecek zararların en aza inmesi sağlanırken hem de daha sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin planlanması yapılmış olur.

Kentsel Dönüşüm Avukatının Görevi Nedir?

Öncelikle altını çizmek gerekir ki kentsel dönüşüm avukatının en önemli görevlerinin başında ortak karar protokolü imzalanması gelir. Söz konusu bu protokolün malikler tarafından imzalanması zorunlu tutulmuştur. Bu bağlamda ortak karar protokolü binaları kentsel dönüşüm kapsamına giren malikler tarafından alınır. Burada önemle vurgulamak gerekir ki; söz konusu bu karar protokolünün hukuki anlamda geçerli olması için 2/3 oranında çoğunluğun olması şartı mevcuttur. Ortak karar protokolünde anlaşılması durumunda yıkım işlemi gerçekleştirilir. Buna göre yapılacak olan yeni yapı ortak sözleşme protokolüne uygun şekilde projelendirilir.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Avukatla Çalışmanın Önemi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kentsel dönüşüm sürecinde mutlaka belli kurallar çerçevesinde gitmesi ve belli düzenlemelere uyulması gereken aşamalar mevcuttur. Bu nedenle bu önemli sürecin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için avukat ile çalışmak önem taşır. Burada önemle altını çizmek gerekir ki kentsel dönüşüm sürecinde gözden herhangi bir şeyin kaçması söz konusu sürecin tıkanmasın ya da tamamen durmasına neden olabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşamamak için avukat ile çalışmak önemlidir.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşler?

Kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımı kentsel dönüşüm kararının alınmasıdır. Burada hisse oranında en az 3’te 2 çoğunluğun sağlanması kuralı mevcuttur. Sonrasında ise risk tespiti yapılır ve rapor onayının alınması gerekir. İlgili makamların söz konusu raporu onaylaması ve ibraz etmesi ile kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımı atılır. Burada ikinci aşama ise inşaat ile sözleşme imzalanmasıdır. Son aşamada ise bina tahliye edilir ve inşaata başlanır. Söz konusu inşaatın tamamlanmasının ardından inşaatın sözleşmeye uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla denetleme yapılır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20