Mükyen Hukuk Bürosu | İş Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku

İş Hukuku | Mükyen Hukuk

İş Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak İş Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

İş Hukuku genel hatlarıyla, işçi ile işveren arasındaki ilişkinin İş Kanununda sıkı kurallarla düzenlendiği bir hukuk dalıdır. İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşünce, işçinin kendisinden daha güçlü konumdaki işveren karşısında haklarının korunması, işçinin kişiliğinin tanınması, işçilerin yönetime katılmaları, bireysel İş Hukukunu tamamlayan Toplu İş Hukukunun doğması ve işçilerin örgütlenerek çalışma koşullarının düzenlenmesinde söz sahibi olmaları, Toplu İş Hukukunda tarafların özerk olmalarıdır.

İş Hukuku; işçi işveren ilişkisi, iş sözleşmeleri, işçi ve işverenin hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma süreleri ve izinler, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, arabuluculuk, grev ve lokavt, toplu hak uyuşmazlıklarında mahkemeye başvurma ve özel hakeme başvurmayı kapsamaktadır.

İşverenin, İş Hukuku alanındaki rolü ve önemi büyüktür. Bununla beraber işverenin tek amacı işçi çalıştırmak değildir. İşçi çalıştırmak iktisadi amaçlara erişmek isteyen işveren açısından gerekli bir yoldur. İşverenin bu amaçla yaptığı iktisadi ve ticari faaliyetleri İş Hukukunda değil, Ticaret Hukuku ve diğer hukuk dalları içinde yer almaktadır.

İş Hukukunda uyuşmazlıklar genel olarak iş sözleşmesinin haksız feshi, ücret alacağının ödenmemesi, yıllık ücretli iznin kullandırılmaması, mobbing ve buna benzer uyuşmazlıklardır. Ayrıca işçi ve işveren arasında iş sözleşmesine dayanarak açılacak herhangi bir iş davasında, dava şartı olan zorunlu arabuluculuk kurumuna başvuru ve sürecin ilerletilmesi gerekmektedir. İş Hukukunda hem işçi hem işveren açısından meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşanmaması adına sürecin bir avukatla yürütülmesi gerekmektedir.

Büromuz;

 • İş sözleşmesinin haksız feshi,
 • Düzenli iş hukuku danışmanlığı hizmetleri verilmesi,
 • Ücret alacağının ödenmemesi,
 • Yıllık ücretli iznin kullandırılmaması,
 • Sendika,
 • Sosyal güvenlik,
 • Şirkete ilişkin insan kaynakları politikasının gözden geçirilmesi,
 • İş hukuku uyuşmazlıkları kapsamında risk yönetimi,
 • Mobbing sonucunda işçinin haklı feshi,
 • Türk İş Hukuku Mevzuatı çerçevesinde uyum süreçleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Dava şartı olan arabuluculuk başvurusu yapılması ve arabuluculuk görüşmelerinde temsil,

başta olmak üzere İş Hukuku alanında deneyimli ve uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

İş Hukuku | Makalelerimiz