Ayrımcılığa Uğrayan İşçinin İstifa Etmesi Halinde Ne Olur?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » Ayrımcılığa Uğrayan İşçinin İstifa Etmesi Halinde Ne Olur?

Ayrımcılığa Uğrayan İşçinin İstifa Etmesi Halinde Ne Olur? | Mükyen Hukuk

İşveren kişinin işçilerine karşı eşit davranma borcuna aykırı şekilde hareket etmesi sonucunda ilgili somut olayın şartlarına göre işçinin İş Kanunu 24. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükme göre haklı nedene dayanarak istifa etme hakkı ortaya çıkar. İşçilere eşit davranma yükümlülüğüne aykırı şekilde davranan işverenin bu davranışını çoğu halde işçinin çalışma koşullarının uygulanması yükümlülüğüyle alakalı konularda meydana gelir. Söz konusu bu hallerde işçinin maruz kalmış olduğu davranış sebebiyle haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı ortaya çıkar.

İşvereni tarafından ayrımcılığa uğrayan işçinin söz konusu durum sebebiyle işten ayrılması halinde iş sözleşmesine son vermek için gereken ihbar süresine uyması ya da işverene işten çıkış bildirimi yapmasına gerek olmaz. Bu bildirimlere gerek olmamasının sebebi işçinin bu halde işten ayrılmasının haklı nedenle olmasıdır.

Burada önemle belirtmemiz gerekir ki; uğradığı ayrımcılık sebebiyle çalıştığı işinden istifa eden işçi dava açma yoluna giderek, ayrımcılık tazminatı, ödenmeyen diğer alacaklar, kıdem tazminatı ve kendisine ayrımcılık yapılmadığı halde elde edecek olduğu diğer yararları talep edebilir.

İşverenin Eşit Davranmaması Durumunda Ödenmesi Gereken Tazminat Nedir?

İşverenin işçilerine karşı eşit davranma borcuna uygun hareket etmediği hallerde işçiye karşı yapılan ayrımcılık söz konusu olur ve işçi söz konusu bu hallerde aşağıda bahsedeceğimiz ayrımcılık tazminatını almaya hak kazanır.

Ayrımcılık Tazminatı Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu 5. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; öncelikli olarak işverenin eşit davranma borcu açıklanır ve işverenin söz konusu bu borca uygun davranmaması halinde işçinin 4 aylık ücretine denk gelecek miktarda tazminat talep etme hakkı olduğu yer alır. Söz konusu bu tazminata ayrımcılık tazminatı denir.

İşçinin Yoksun Bırakıldığı Hakları Nelerdir?

İşveren tarafından ayrımcılığa maruz bırakılan işçinin ayrımcılık tazminatına ek olarak bu süreçte yoksun kaldığı diğer hakları da talep etme hakkı mevcuttur. Söz konusu bu durumda işçiye ayrımcı muamele ile davranılarak kullanılmayan haklardan bahsedilmektedir.

Hangi Hallerde Ayrımcılık Tazminatı Alınabilir?

İşverenin işçilerine karşı ayrımcılık içeren davranışlarda bulunması halinde söz konusu durumun mahkeme tarafından tespit edilmesinin ardından mahkeme tarafından ayrımcılık tazminatına hükmedilir. Burada önemle belirtmek gerekir ki; işverenin eşit davranma borcuna aykırılık teşkil edecek şekilde davrandığı hallerde talep edilebilen ayrımcılık tazminatı hem işçinin işten kendi isteği ile çıktığı hallerde hem de işten çıkarıldığı durumlarda talep edilebilir. Buna ek olarak işçi söz konusu bu tazminatı işe devam ederken de talep edebilir ve işçinin söz konusu ayrımcılık tazminatına hak kazanabilmesi için bir zarara uğramış olma şartı yoktur. İşçinin söz konusu işveren tarafından ayrımcı muameleye maruz kalmış olması ilgili tazminatı talep edebilmesi için yeterlidir.

Ayrımcılık Tazminatı Davasında Arabuluculuk Nedir?

İşçi alacaklı olduğu durumlarda ve tazminat talep ederken bu konularla ilgili dava açmadan önce mutlaka arabulucuya başvurmalıdır. Söz konusu hallerde dava aşamasına arabuluculuk aşamasından bir sonuç alınamadığı durumda geçilir. Burada önemle belirtmemiz gerekir ki; işçi söz konusu hallerde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açarsa söz konusu dava mahkeme tarafından usulden reddedilir. Bu durumun sebebi dava şartı olan arabuluculuğun yerine getirilmemiş olmasıdır.

Ayrımcılık Tazminatı Dava Dilekçesi Nedir?

İşçinin ayrımcılığa uğradığı halde arabuluculuk aşamasının ardından bu aşamadan sonuç alınamaz ise dava aşamasına geçilir. Yargılama işçi ve işveren tarafından verilen dilekçelerdeki iddia ve savunmalar çerçevesinde sonuçlanacağı için bu aşamada işçinin vereceği dava dilekçesi ve işveren tarafından verilecek olan cevap dilekçesi oldukça önemlidir. Buna göre; işçi ve işveren tarafından bu aşamada verilecek olan dilekçelerin hukuki anlamda yararlı dilekçeler olması önem taşır. Bu sebeple ilgili dilekçelerin söz konusu kanunda konuya ilişkin gerekli unsurları içermesi gerekir.

Ayrımcılık Tazminatı Hangi Mahkemede Talep Edilebilir?

İşçinin alacağına ve talep ettiği tazminata ilişkin olan davalar iş mahkemelerinde açılır, bu sebeple ayrımcılık sebebiyle işçi tarafından açılacak olan tazminat davası da iş mahkemesinde açılır. İş mahkemesinin yeri ise işverenin yerleşim yerindeki iş mahkemesi olabileceği gibi ilgili işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi de olabilir.

Ayrımcılık Tazminatının Üst Sınırı İşçinin Kaç Aylık Ücretidir?

İş Kanunu 5. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; ayrımcılık tazminatı için belirlenmiş olan üst sınır ilgili işçinin 4 aylık ücreti kadardır. Buna göre mahkeme tarafından 4 ayın altındaki miktara karar verilebileceği gibi 4 aylık ücret miktarı üzerine de hüküm verilebilir. Diğer bir halde ise mahkeme tarafından ayrımcılık unsurlarının ilgili olayda oluşmadığına ve tazminat verilmemesine hükmedilebilir.

Ayrımcılık Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçinin ayrımcı muameleye maruz kaldığı hallerde talep edebileceği ayrımcılık tazminatı 4 aylık ücreti kadar olabilir ve bu miktar işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplanır. Buna göre; işçiye sağlanmış olan ikramiye, prim, para ile ölçülebilen sosyal yardımlar vb. gibi ödemeler ve miktarlar söz konusu aylık ücretin içine dahil edilmez.

Ayrımcılık Tazminatının Diğer Tazminatlardan Farkı Nedir?

İşveren tarafından ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan kötü niyetli davranışlar sergilendiği hallerde işçi tarafından kötüniyet tazminatı talep edilebilir. Ancak burada belirtmeliyiz ki ayrımcılık tazminatı kötüniyet tazminatına göre daha spesifik nitelikleri olan bir tazminat türüdür ve sadece eşit davranma borcunun bir yaptırımıdır. Öte yandan kötüniyet tazminatı niteliği gereği daha geneldir. Buna göre; ayrımcılık tazminatına ek olarak kötüniyet tazminatının talep edilip edilemeyeceği tartışmalı olan bir konudur. Uygulama esnasında ise iş mahkemeleri tarafından kimi hallerde her iki tazminata dair hüküm verilirken kimi hallerde iki tazminatın bir arada olmadığı hüküm de verilebilir. Buna göre söz konusu hallerdeki yargı kararlarında bir birlikten söz edemeyiz.

İşçinin söz konusu işe başlaması gereken hallerde buna aykırı şekilde davranan işveren için ise iş güvencesi tazminatı söz konusu olur. Ancak ayrımcılık tazminatı eşit davranma yükümlülüğü ile ilgili olduğu için bu noktada iş güvencesi tazminatından ayrılır. Bu iki tazminat türünü birlikte karar verilip verilemeyeceği ise yargı kararlarında yine tartışmalı olan bir konudur.

Genel Olarak İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

Yazımızın temel konusunu oluşturan işverenin işçilerine karşı olan eşit davranma borcu kanunda işveren için yer alan yükümlülüklerden yalnızca birisidir. İş kanununda hem işçiye hem de işveren çeşitli birçok hak ve sorumluluk yüklenmiştir. Buna göre işverene yüklenen sorumluluklar için; ücret ödeme borcu, iş sağlığı ve güvenliği alma borcu, eşit davranma borcu, engelli çalıştırma yükümlülüğü, askere giden işçiyi geri alma borcu vb. gibi sayılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20