Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır? | Mükyen Hukuk

Öncelikle brüt ve net maaş kavramlarının tanımından başlamak gerekirse; işveren tarafından ödenen toplam maaş miktarına brüt maaş denir ve söz konusu bu ödenen miktarın içinde işveren ve işçi tarafından ödenen vergi ve tüm yasal kesintiler de yer alır. Bu nedenle başta gelir vergisi olmak üzere tüm yasal kesintilerin ve sosyal güvenlik primlerinin düşülmesinin ardından işçinin eline geçen maaş tutarı da net ücret olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda brütten maaştan net maaş hesaplaması yapmak için aşağıda yer alan kalemlerin bilinmesi gerekir:

 • Sosyal Sigortalar Kurumu işçi payı,
 • İşsizlik sigortası işçi payı,
 • Damga vergisi,
 • Gelir vergisi,
 • Asgari geçim indirimi.

Yukarıda yer verilmiş olan kalemlerden yalnızca asgari geçim indirimi ayrı tutularak brüt maaştan düşülür. Asgari geçim indirimi ise ekleme yapılarak brütten nete maaş hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Burada belirtmek gerekir ki; günümüzde kullanılan ücretsiz uygulamalar ya da çeşitli web siteler aracılığı ile kolaylıkla brütten nete maaş hesaplaması yapılabilir.

Brüt Maaş İle Net Maaş Arasındaki Farklar Nelerdir?

Burada belirtmek gerekir ki bazı işyerleri çalışan ödemelerini net maaş üzerinden yaparken bazıları da brüt maaş üzerinden ödeme yapmaktadır. Söz konusu bu iki yöntem arasında farkları öğrenerek brütten nete maaş hesabını kolaylıkla yapabilmek için öncelikle brüt maaş odaklanmak gerekir. Brüt maaş daha önce de tanımladığımız gibi söz konusu çalışanın sigortalar, kesintiler, istihkakındaki tüm vergilerin de dahil edildiği ve maaş bordrosunda kolayca görülebilen toplam tutarı ifade eder. Bu bağlamda brüt maaş üzerinden çalışan kişilerin maaş bordroları incelendiğinde yılın son dönemlerine doğru maaşlarında azalma gözlenir. Bu durumun sebebi yıl sonuna doğru brüt maaş alan çalışanın kazanç toplamının artması nedeni ile çalışandan kesilen vergilerin de artmış olmasıdır. Öte yandan net maaş üzerinden çalışan kişilerde ise sigorta, kesintiler ve tüm vergiler düşüldükten sonra elde kalan miktar maaş bordrolarına yansıtılır. Bu nedenle net maaş alan kişilerin her ay eline geçen miktar ilgili kişinin net maaşını gösterir. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki; işyeri muhasebesi ya da insan kaynaklarından maaş bordrosu talep edilerek brüt ya da net maaşla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve kesilen vergi miktarları öğrenilebilir. Aşağıda brüt ve net maaş arasındaki temel farklara yer verilmiştir;

 • Net maaş her şartta brüt maaştan daha azdır.
 • Brüt maaş içerisinde ödenmesi gereken bütün vergi çeşitlerini barındırır.
 • Net maaş vergi kesintileri yapılmasının ardından çalışana verilen miktarı ifade eder.
 • Net maaş her zaman brüt maaş üzerinden belirlenir.
 • Kişilerin net maaşı ilgili kişiye herhangi bir zam yapılmadığı takdirde değişiklik göstermeden yıl sonuna kadar sabit şekilde devam eder.
 • Brüt maaş üzerinden maaş ödemesi alan kişilerin aylık olarak hesabına aktarılan maaş yıl içinde kesintiler baz alındığı için yüksek alçak şeklinde bir gidişata sahip olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20