Doğum İzni Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » Doğum İzni Nedir?

Doğum İzni Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki doğum izni halk arasında analık izni adıyla da bilinir. Ülkemiz hukukunda doğum izni, doğumdan önceki ve sonraki süreci kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Doğum izninin amacı ise doğacak olan çocuğun anne ile olan ilişkisini ve kadın çalışanın hamilelik halinin korunmasını sağlamaktır. Bu anlamda doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreç hukuken koruma altına alınmıştır. Anayasa ve İş Kanunu kapsamında çalışan kadınlar için doğum izni düzenlemeleri mevcuttur. Anayasa kapsamında çalışma şartları ve dinlenme hakkı açısından kadın ve erkeğin kadın ve erkeğin şartları eşitlik ilkesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Doğum İzni Ne Zaman Başlar?

Doğum izninin başlangıç zamanı Türk hukukunda kural olarak doğumdan 8 hafta önce şeklinde belirlenmiştir. Ancak burada vurgulamak gerekir ki söz konusu bu süre kadın işçinin sağlık durumuna ya da kadın işçinin yaptığı işin niteliğine göre doktor raporu ile arttırılabilirken koruma süresinin işveren tarafından azaltılması ise mümkün değildir. Öte yandan ilgili kadın işçinin talep etmesi halinde ve çalışmasının sağlık durumuna zarar vermeyeceğine yönelik bir doktor raporu mevcut ise kadın işçi, doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Yine de burada belirtmek gerekir ki; kadın işçi, doğumdan önceki 3 hafta içerisinde çalışacağına dair bir taahhütte bulunmuş olsa dahi çalışmaktan kaçınabilir.

Doğum İzni Ne Kadar Sürer?

Yukarıda doğum izninin doğumdan 8 hafta önce başladığını açıkladık. Kural olarak doğumdan sonraki 8 haftalık süre de doğum iznine dahildir. Bu demektir ki; çalışan kadın işçinin hamile olması halinde 16 haftalık bir analık izni süresi mevcuttur. Diğer bir deyişle işçinin doğum izni süresi gün bazlı olarak 112 gündür. Söz konusu bu sürelerin işveren tarafından kısaltılamayacağının altını çizmek gerekir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki kadın işçi doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmış ise, doğumdan önce kullanmadığı süreleri doğumdan sonraki 8 haftalık sürenin üstüne ekleyerek kullanabilir. Söz konusu bu durum kadın işçi için bir haktır. Tüm bunlara ek olarak burada belirtmek gerekir ki; analık izni, kesintisiz kullanılması gereken bir izindir.

Doğum İzni Hesaplama Nasıl Yapılır?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki doğum öncesi 8 haftalık doğum izni süresi, doğumun gerçekleşmesi ile sona erer. Beklenen doğumdan önce doğum gerçekleşmiş ise, diğer bir deyişle erken doğum söz konusuysa doğumdan önce kullanılamayan süreler doğumdan sonraki süreye eklenebilir. Söz konusu bu sürelerin doktor raporuyla tespit edilmesi gerekir. Başka bir ihtimal ise doğumun, beklenen doğumdan sonra gerçekleşmiş olmasıdır. Söz konusu bu halde yani kadın işçinin geç doğum yapmasına neden olabilecek sağlık sorunları da göz önüne alındığında, doğum sonrası izin süresinin azaltılmaması gerekir. Ayrıca burada hamilelik sürecinde düşük yapılması ihtimalinden de bahsetmek gerekirse; düşük halinde doğum olayı gerçekleşmediği için, doğum sonrası izinden de bahsedilemez ve düşük sonrası doğum izni kullanılamaz.

Babalık İzni Kaç Gündür?

Doğum izni söz konusu olduğunda baba olacak erkek çalışanın da izin hakkına yer vermek gerekir. Eşi doğum yapan babanın doğum sonrası süreçte kullanabileceği izin babalık izni olarak bilinir. Söz konusu bu izin eşi doğum yapmış olan babaya verilmiş bir haktır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki bu izin mazeret izni olarak düzenlenmiştir ve ücretli izindir. Eşi doğum yapan baba eğer işçi ise babalık izin doğumdan itibaren 5 gündür. Babanın memur olması halinde ise söz konusu izin talep edilirse doğumdan itibaren 10 güne kadar kullanılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20