İş ve İşçi Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » İş ve İşçi Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

İş ve İşçi Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; iş hukuku mevzuatında iş ve işçi avukatı şeklinde bir tanımlama mevcut değildir. İş hukuku avukatı terimi genelde iş hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve dava süreçleri ile ilgilenen avukatlar için günlük hayatta kullanılan tanımlamadır.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Burada genel anlamda iş hukuku avukatının görevlerini tanımlamak gerekirse; iş hukuku yasaları çerçevesinde işçi ve işverenin herhangi bir hak kaybına uğramasını önlemek amacıyla çalışan ya da ortada bir hak ihlali mevcut ise söz konusu bu ihlalin tazmini için gerekli hukuki süreci yürüten avukat iş hukuku avukatıdır şeklinde bir tanımlama yapılabilir. İş hukuku avukatının görevleri genel hatları ile aşağıda sıralanmıştır:

 • Taraflar arasındaki hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taraflara arasında yapılan iş sözleşmesinin sona erme döneminde fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde ilgili kişilere bilgilendirme yapılması,
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmetinin sunulması,
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili dava açılması ve dava sürecinin takip edilmesi,
 • Mobbing ve kötü niyet davasının açılması ve dava takibi,
 • İşe iade davasının açılması ve takip edilmesi,
 • İş kazasından kaynaklı şekilde ortaya çıkan tazminat ve ceza davaları,
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde ilgililere bilgilendirme yapılması,
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarla ilgili dava açılması işlerine bakılması,
 • Şahıslar arasında yaşanan uyuşmazlık halinde dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi safhalarında işçi ya da işveren temsilcisi olarak iş hukuku avukatı görev alır.

İş Hukuku Avukatının İşçilere ve İşverenlere Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; iş hukuku alanında işçi avukatı ve şirket avukatı olmak üzere iki ayrım söz konusudur. İş kanununa hakim, işçinin haklarını savunan ve iş hukuku alanında tecrübe sahibi olan avukat işçi avukatıdır. Genel itibariyle işçiler işten ayrıldıklarında ya da çıkarıldıklarında haklarının neler olduğunu ve ne gibi hukuki imkanlara sahip olduklarını bilmezler. Bazı işletme, iş yeri ya da şirketler de bu bilgisizlikten yararlanarak işçinin mağdur olmasına yol açarlar. Söz konusu bu hallerde iş avukatları işçiyi sahip oldukları haklar ve uymak zorunda olduğu yükümlülükler konusunda bilgilendirirler. Bu anlamda işçi avukatları gerektiği hallerde işçiye hukuki destek sağlar. Benzer bir şekilde şirket avukatları ise ilgili işletmelere danışmanlık yapar.

İş Hukuku Avukatının İş Davalarındaki Rolü Nedir?

Öncelikle iş avukatının rolünden bahsetmek gerekirse; işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin hazırlanması, söz konusu bu sözleşmenin uygulanması ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan hak ve alacaklarla bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümü iş hukuku avukatının faaliyet alanını meydana getirir. Buna göre; iş hukuku avukatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, izin alacağı, maaş alacağı vb. gibi iş davalarına bakmakla yükümlüdür. Söz konusu davalar İş Mahkemesinde görülür. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayalı şekilde ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ilgili taraflardan her biri kendisi ya da vekalet verebileceği bir iş hukuku avukatı ile İş Mahkemesinde dava açmak yolu ile hak arayışına girebilirler. İşçinin haklarını korumak ve işçiyi bu konuda bilgilendirmek de iş hukuku avukatının görevlerinden birisidir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20