Malulen Emeklilik Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen Emeklilik Nedir? | Mükyen Hukuk

Geçirilen bir hastalık ya da kaza neticesinde kişinin vücut bütünlüğünde meydana gelen yetersizlik, kısıtlılık, eksilme durumuna maluliyet denir. Burada belirtmek gerekir ki esasında tıbbi anlamda özürlülük, maluliyet, engellilik halleri aynı kavramları ifade eder. Fakat yasal açıdan söz konusu bu iki kavram birbirinden farklılık arz eder. Söz konusu bu fark, maluliyet ya da özürlülük neticesinde hak edilen sosyal desteği karşılayacak olan sigorta ya da sosyal kurumların farklılığına göre ortaya çıkar.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki sigortalı bir şekilde çalışan işçilerin, çalışmalarına engel olacak sağlık sorunlarının meydana gelmesinden sonra malulen emekli olabilme hakları ortaya çıkar. Fakat sigorta kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmeleri için sağlanması gereken bazı şartlar mevcuttur. Buna göre; malulen emeklilik şartları aşağıda sıralanmıştır:

  • Maluliyet yaşayan işçinin sigortalı şekilde 10 yıldır çalışıyor olması gerekir.
  • Maluliyet yaşayan işçinin asgari 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi olması gerekir.
  • Çalışanın, meydana gelen olay sonucunda en az %60 güç kaybı yaşadığı, sağlık kurulu tarafından resmi raporlarla tespit edilmelidir. Burada alınacak söz konusu rapor herhangi bir devlet hastanesinden değil, Sosyal Güvenlik Kurumunun sevk edeceği meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır.
  • Maluliyet yaşayan işçinin bu iş gücü kaybının, çalışanın işe başladığı tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekir.

Değişen Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; 2013 yılında getirilen yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları kolaylaştırılmış ve daha çok insanın malulen emekli olabilmesinin önü açılmıştır. buna ek olarak eski uygulamadaki şartları sağlamadığı için malulen emeklilik başvurusu reddedilen kişilere yeniden başvuru yapma hakkı tanınmıştır. Yine öncesinden farklı olarak kanser hastalıkları sebebi ile malulen emeklilik şartlarında iyileştirmeye gidilmiştir.

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Yukarıda yer alan şartların sağlanması halinde ve meslek hastalıkları hastanesinden alınan raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna sunması halinde ilgili kişiye malulen emekli maaşı bağlanacaktır. 2020 yılı itibari ile malulen emeklilik aylığı ortalama 970 TL’dir. Fakat burada belirtmek gerekir ki söz konusu bu meblağ sigortalıdan sigortalıya değişen bir durumdur.

Memurlarda Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Burada vazife malulü kavramından bahsetmemiz gerekir. Tanımlamak gerekirse, vazife malulü; devlet memurlarının vazife başındayken meydana gelen bir kazadan dolayı, malul kalması ve görevini ifa edemeyecek ölçüde iş gücünü kaybetmesi halinde ortaya çıkan durumdur. Vazife malulü olan kişilere vazife malullüğü aylığı bağlanır. Söz konusu bu kişilerin karşılaması gereken prim şartları ise yukarıda yer verdiğimiz işçilerin şartları ile aynıdır.

Adi Malulen Emeklilik Nedir?

Yukarıda açıklamış olduğumuz vazife malullüğünün söz konusu olmadığı durumlarda ortaya çıkan malullük çeşidi adi maluliyettir. Bu kapsamda ilgili kişiye bağlanan aylığa adi malullük aylığı adı verilir. Adi malullük aylığı, fiili hizmet süresi en az 10 yılı tamamlamış olan işçilerin fiili ve itibari hizmet süreleri toplamına göre ve malullük nedeniyle söz konusu vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık ya da ücretleri tutarları üzerinden bağlanır.

Malulen Emeklilik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

Malulen emeklilik oranının tespiti için iş kazası geçiren işçi tarafından takip edilmesi gereken iki farklı yol mevcuttur. Bu yollardan ilki dava yoluna başvurmadan önce takip edilmesi gereken hukuki adımlardır. İş kazası geçiren işçinin, yetkili olan Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası servisine başvurarak meydana gelen kazanın bir iş kazası olduğunu ve söz konusu bu kaza sonucunda çalışma gücünü kaybettiğini, neticesinde ise kaza nedeniyle maruz kaldığı meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespit edilmesini talep etmesi gerekir.

Kaza geçiren bu işçi tarafından yapılan başvuru sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir alt komisyon kurulur ve ilgili bu komisyon öncelikle kazanın bir iş kazası olup olmadığının tespitini yapar. Söz konusu kazanın iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde ise işçi en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir ve sağlık kurulundan rapor alması sağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumunun sevki üzerine işçi, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili olan hastanelerin birinden sağlık kurulu raporu alır. Kaza geçiren işçiye ait olan dosya, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Sağlık Kuruluna gönderilir. İşçinin kaza sonrasında maruz kaldığı meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespit şeklinde süreç bu şekilde ilerler.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve hastane tarafından yapılan tespit sonucu elde edilen karar, önce ilgili kişiye tebliğ edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Sağlık Kurulu ya da bu karara itiraz edilmesi halinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından işçinin kaza nedeniyle sürekli iş göremezlik oranının %10 ve üzerinde tespit edilmesi halinde işçiye bağlanan maaşa sürekli iş göremezlik maaşı denir. Öte yandan yetkili sağlık kurulu tarafından başvurucu olan işçinin meslekte kazanma gücünü kaybetmediğine yönelik tespit yapılması halinde işçi karara itiraz edebilir. İtirazın olumsuz sonuçlanması halinde ise işçi, Sosyal Güvenlik Kurumunu ve işverenini hasım göstermek suretiyle maluliyetinin tespiti davasını açma hakkını kazanır.

Malulen Emeklilik Heyet Raporu Nereden Alınır?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri maluliyet raporu vermek için yetkili olan kurumlardır. Sigortalı olan kişilerin yaşadıkları şehirlerde bu saydığımız hastanelerin bulunmaması durumunda; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş devlet hastaneleri, belgelenmek şartıyla, herhangi bir üniversite hastanesi ya da devlet hastanesi tarafından da malullük raporu verebilir. Bu duruma ek olarak, yoğun bakımda tedavi olan ve başka bir hastaneye naklin hasta için hayati risk oluşturduğu halde ilgili hastanın bulunduğu hastane maluliyet raporu için yetkili hastane olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20