Süt İzni Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » Süt İzni Nedir?

Süt İzni Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki cinsiyet eşitliği açısından kadınların çalışma hayatına uyumunu sağlamak amacıyla birçok farklı düzenleme mevcuttur ve bu düzenlemelerden birisi de süt iznidir. Söz konusu bu iznin asıl amacı kanun tarafından kadın çalışanların, doğurma imkanını kısıtlamamak ve çocukların sağlıklı gelişimini desteklemektir. Süt izni, hem memurlar için hem de özel sektör çalışanları için iş günlerinin belirli saatlerinde bebeklerini emzirmeleri için çalışmayı bırakmaları olarak tanımlanır. Buna göre çocuk sahibi olan memur ya da işçi çalışma şartlarına devam ederken yalnızca gün içerisinde belirli vakitler bebeği emzirmek için çalışmaya ara verir. Fakat ilgili kadın çalışanın hakları, söz konusu bu vakitlerde de çalışılıyormuş gibi devam eder.

Süt İzni Ne Kadardır?

Burada iki tür süt izninden bahsetmek gerekir. Bu izinlerden ilki; gün içinde verilen saatlik bazda süt izni iken, ikincisi aylık bazdaki süt iznidir. Burada vurgulamak gerekir ki kadın memurlar ile kadın işçilerin süt izni süresi arasında farklılık mevcuttur

Kadın İşçi için Süt İzni

Kadın işçi için süt izni ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu madde 74’te yer alır. İlgili kanun maddesinde; “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu maddede bahsedilen belirlemeyi yaparken kadın işçi dürüstlük kurallarına uymak ve işverene olan sadakat yükümlülüğüne göre bir belirleme yapmak zorundadır. Söz konusu bu haklardan, İş Kanununa tabi olmayan kadın çalışanlar da yararlanır.

Kadın Memur için Süt İzni

Kadın memurlar için süt izni ile lgili düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104. Maddesinde yer alır. İlgili kanun maddesinde “ Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” ifadesine yer verilmiştir. Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere ilgili kadın memur, süt izni saatlerini kullanırken ilgili kurumdaki işleyişi göz önünde bulundurmak durumundadır.

Süt İzni Hesaplama Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; süt izni hesaplama işlem her somut olaya göre değişiklik arz eder. Bu değişikliğin sebepleri ise; İşin özelliği, kadın çalışanın durumu ve diğer şartlar olarak sıralanabilir. Öncelikle çocuğun geç ya da erken doğması doğum izni süresini değiştireceği için ve söz konusu bu süre de süt izni süresini değiştireceğinden hesaplama değişebilir. Buna göre vurgulamak gerekir ki; süt izni ne zaman başlar ve ne zaman biter gibi sorulara ancak çocuğun doğum tarihinden yola çıkarak cevap verilebilir.

Süt İzni Ne Zaman Başlar?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi doğumdan sonra 8 hafta boyunca kadın işçinin ya da kadın memurun doğum izni mevcuttur. Buna göre süt izni başlangıcı, söz konusu bu 8 haftanın hemen bitişine karşılık gelir. Dolayısıyla süt izninin başlama tarihi doğum izni biter bitmez olacaktır. Burada vurgulamak gerekir ki doğum izni süresi bazı hallerde, 8 haftadan fazla olabilir. Fakat her halde süt izni bu doğum izninin bitiminden sonra başlar.

Emzirme İzni Ne Zaman Biter?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; emzirme izni çocuğun 1 yaşına gelmesine kadar kullanılabilir. Bu demektir ki çocuk 1 yaşına geldiğinde emzirme izni biter. Söz konusu bu kural özel sektörde çalışan kadın işçi için geçerlidir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20