Mükyen Hukuk Bürosu | Kişiler Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku | Mükyen Hukuk

Kişiler Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Kişiler Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Kişiler Hukukunun konusunu gerçek ve tüzel kişiler oluşturmaktadır. Hukuki anlamda kişi ‘hak ehliyetine sahip varlık’ anlamına gelmektedir. Tüzel kişi ise, kendilerine başlı başına kişilik tanınmış, belli bir amaca yönelmiş kişi ya da mal topluluklarına denmektedir. Tüzel kişiler kendi içinde özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kişiler Hukukunun temel ilkeleri; eşitlik, özgürlük, kişiye saygı ve kişiliğin korunması olarak sayılmaktadır. Hukuken kişilik doğum ile başlamaktadır ve tabiatıyla Kişiler Hukuku alanında uyuşmazlıklarda doğumdan itibaren başlamaktadır.

Kişiler Hukuku, Türk Medeni Kanununun birinci kısmında düzenlenmiştir. Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, erginlik, hısımlık, yerleşim yeri, adın korunması, adın değiştirilmesi, kişiliğin başlangıcı ve sonu, ölüm karinesi, gaiplik kararı, kişisel durum sicili, cinsiyet değişikliği, doğum kütüğü, ölüm kütüğü, tüzel kişilik, tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyeti, tüzel kişinin malvarlığının özgülenmesi, dernekler, dernek tüzüğü, dernek üyeliği, dernek üyelerinin hakları, dernek üyelerinin yükümlülükleri, dernek organları, genel kurul, olağan ve olağanüstü toplantı, derneklerin faaliyetleri, yabancı dernekler, vakıflar, vakıfların kuruluşu, vakfın sona ermesi gibi konularda düzenlemeler Türk Medeni Kanununda bulunmaktadır.

Büromuz;

  • İsim değişikliği,
  • Adın haksız kullanımının önlenmesi,
  • Unutulma hakkı talebinde bulunulması,
  • Kişiliğin korunması için açılabilecek olan savunma davaları,
  • Kişilik hakkına saldırının tespiti, önlenmesi ve saldırıya son verilmesi davası,
  • Kişinin hak ve fiil ehliyeti ile ilgili yargılamalar,
  • Gaiplik ile ilgili ortaya çıkan yargılama süreci,
  • Maddi-manevi tazminat davaları,
  • Kazancın iadesi davası,

başta olmak üzere, Kişiler Hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklarda alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Kişiler Hukuku | Makalelerimiz