Kişiler Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kişiler Hukuku » Kişiler Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Kişiler Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Kişiler Hukuku Nedir ve Kişiler Hukukunun Konuları Nelerdir?

Öncelikle burada kişiler hukukundan bahsetmek gerekirse; kişiler hukuku, kişilerden kaynaklanan hak ve fiil ehliyetine ilişkin sorunlar ve erginlik kılınması talep ve anlaşmazlıklar ve özellikle de kişilik hakkı zedelenen kişinin söz konusu bu hakkının korunması sorunlarının çözümüne yönelik hizmetler sunan hukuk dalıdır. Kişiler hukuku alanında açılan davalara örnek vermek gerekirse; isim ya da soyisim değişikliği davaları, yaş küçültme ya da büyütme davaları gibi davalar örnek olarak sıralanabilir.

Kişiler Hukukunu Kapsayan Konular Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; kişiler hukuku dahilinde gerçek ya da tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcından itibaren sona ermesine kadar süreyi kapsayan yasal düzenlemeler yer alır. Aşağıda kişiler hukukunu kapsayan temel konular sıralanmıştır;

  • Kişilerin hak ehliyetinin başlangıcının sağlanması ve fiil ehliyeti,
  • Kişiliğin sona ermesi ve gaiplik sonucunun sağlanması,
  • Ölüm karinesi,
  • Kişilerin ad üzerindeki hakkı,
  • Hısımlık sorunları,
  • Tüzel kişiliğin kurulması,
  • Tüzel kişiliğin hak ehliyetinin alınması.

Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; tüzel kişilerin organlarının belirlenmesi ve tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk alanı kişiler hukuku olarak bilinir. Bu bağlamda kişiler hukuku, tüm hukuk dalının temelini oluşturan bir alan olma özelliği ile öne çıkar. Bu sebeple de hukuk alanında görev alan kişi ve kişilerin çok iyi bilmesi gereken ve hakim olması gereken alandır.

Kişiler Hukuku Avukatlık Hizmetleri Nelerdir?

Daha önce de yer verdiğimiz gibi kişiler hukuku alanında gerçek ve tüzel kişiliğin temel kavramlarını içeren tüm hukuk dallarının temelini oluşturan konular yer alır. Bu sebeple kişiler hukukunu içeren davalara ve konulara ilişkin verilen avukatlık hizmeti çok önemlidir. Kişiler hukuku alanının dahilinde olan tüm davalar herhangi bir hak kaybı yaşamamak için titizle ve konusunun uzmanı olan avukatlar tarafından takip edilmelidir.

Hukuki Açıdan Gerçek Kişiliğin Başlangıcı Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki gerçek kişiliğin başlangıcı tam kişilik, sağ ve tam doğmak şartı ile mümkün olur. Öte yandan kişiliğin sona ermesi ise hukuki varlığın ortadan kalkması anlamını taşır. Kişiliğin sona ermesinin ardından sahip olunan hak ya da borçlar, mirasçı olan kişileri ilgilendirir. Söz konusu bu konu ise Miras Hukukunun konuları arasında yer alır. Kişiliği sona erdiren doğal sebep ölümdür. Bu bağlamda miras hukuku, insanların öldükten sonra sahip olduğu tüm malların ve ölümleri durumunda ya da gaipliğine karar verilmesi halinde yapılacak olan düzenlemeleri içerir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20