Kişilik Haklarına Saldırı Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kişiler Hukuku » Kişilik Haklarına Saldırı Nedir?

Kişilik Haklarına Saldırı Nedir? | Mükyen Hukuk

Neler Kişilik Hakları Saldırı Kapsamına Girer?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; herhangi bir olayın kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilmesi için Türk Medeni Kanunu 24. maddede belirtilen şartların sağlanması gereklidir. İlgili kanun maddesinde konu ile ilgili “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu kanun maddesi ile kişilik hakları ihlalinin yaşanması halinde hakkı zedelenen kişiye kamusal bir yarar olmadığı sürece dava açarak hakkını koruyabilmesi için imkan da sağlanmıştır. Kişilik haklarına saldırı gazete, dergi, internet ya da radyo yoluyla yapılabilir. Bu bağlamda medya kanalları aracılığı ile iftiraya uğrayan ya da haksız yere ifşa edilen kişilerin kişilik haklarını koruyabilmek adına dava açması mümkündür. Söz konusu bu dava ile ilgili düzenleme Türk Medeni Kanunu 25. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 25

Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; kişilik haklarına saldırı nedeniyle tedbir davası açılarak ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçilebilir. Eğer kişilik haklarına saldırı önlenemez ise bu halde de tazminat davası ile maddi ve manevi zararların giderilmesi için hukuki yollarla başvurulabilir.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Manevi Tazminat Şartları Nelerdir?

Kişilik haklarına saldırı gerçekleştirilen kişinin tazminat davası açabilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Haksız saldırı nedeniyle kişilik değerlerinin zedelenmiş olması,
  • Söz konusu saldırının manevi olarak zarar meydana getirmiş olması,
  • Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kusurlu olması.
Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat Davası Zaman Aşımı Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; hakaret sebebiyle manevi tazminat davası için herhangi bir zamanaşımı süresi mevcut değildir. Söz konusu hak ihlalinin tespit edilmesinin ardından 1 yıl içerisinde dava açılması şartı mevcuttur. Buna ek olarak bir kişilik hakkı ihlaline karşı 10 yıl içerisinde dava açılması gereklidir. Burada altını çizmek gerekir ki; 10 sonrasında tespit edilen hak ihlallerine karşı dava açılması mümkün değildir. Bu nedenle kişilik haklarına saldırı kaynaklı maddi ya da manevi tazminat alınabilmesi için söz konusu bu sürelerin göz önünde bulundurulması gerekir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20