Kişilik Haklarının İhlalinden Elde Edilen Kazancın İadesi Davası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kişiler Hukuku » Kişilik Haklarının İhlalinden Elde Edilen Kazancın İadesi Davası Nedir?

Kişilik Haklarının İhlalinden Elde Edilen Kazancın İadesi Davası Nedir? | Mükyen Hukuk

Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kişilik haklarının ihlali konusunda sona eren bir saldırı varsa ve söz konusu bu saldırının etkisi halen devam ediyor ise bu davanın açılması gerekir. Genel itibariyle basın yoluyla gerçekleşen saldırılarda kişiler bu davayı açarlar. Ayrıca vurgulamak gerekir ki aradan çok uzun bir zaman geçmiş ise ve söz konusu bu saldırının etkisi kalmamış ise bu davanın açılması mümkün olmaz. Söz konusu bu davadaki amaç sona eren saldırının etkilerinin de bertaraf edilmesidir. Bu gibi davalarda hakim ilk önce saldırının hukuka aykırılığını tespit eder, sonrasında ise tazminat ödenmesine ya da saldırının sona erdirilmesine karar verilir. Kişilik hakları ile ilgili düzenleme Türk Medeni Kanunu 25. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 25

Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

Kişilik Haklarına Saldırıda Maddi Tazminat Davası Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; kişilik haklarına karşı hukuka aykırı bir davranış yüzünden maddi zarara uğrayan kişi bu zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir ancak söz konusu bu dava için bazı şartların mevcut olması gerekir. Öncelikle söz konusu saldırının hukuka aykırı olması gerekir. Ayrıca söz konusu bu saldırı ile kişinin bir maddi zarara uğramış olması gerekir. Saldırı ile maddi zarar arasında ise illiyet bağı mevcut olmalıdır.

Kişilik Haklarına Saldırıda Manevi Tazminat Davası Nedir?

Kişilik hakkına hukuka aykırı bir saldırıya uğranılması halinde söz konusu bu zararın telafisi amacıyla manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Bu bağlamda bir miktar para ile bu ızdırabın giderilmesi amaçlanır. Ancak burada vurgulamak gerekir ki; dava hakimi söz konusu bu davalarda talep edilenden daha fazla tazminata hükmedemez.

Saldırıdan Elde Edilen Gelirin İade Davası Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; saldırıdan elde edilen gelirin iadesi davası bir özel hukuk cezası niteliğindedir. Söz konusu saldırı sonucunda mağdurun elde etmesi mümkün olmayacağı bir kazanç elde etmesi halinde sorumluluk faile bırakılmaz. Bunun mağdura iade edilmesine hükmedilmesi gerekir. Söz konusu bu dava Asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kişi hem kendi yerleşim yeri mahkemesinde isterse davalının yerleşim yeri mahkemesinde de bu davayı açabilir. Buna ek olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununda asıl yetkili mahkeme ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20