Soyadı Değişikliği Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kişiler Hukuku » Soyadı Değişikliği Nedir?

Soyadı Değişikliği Nedir? | Mükyen Hukuk

İsim Değiştirme ya da Soyadı Değiştirmenin Hukuki Niteliği Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki isim ya da soyadı değiştirme söz konusu kişinin şahsına sıkı surette bağlı olan hukuki niteliği sebebiyle bir şahıs varlığı hakkını kullanmasıdır. İnsanın en önemli kimliklerinden biri ad ve soyadıdır. Kişiler, toplum içinde ad ve soyadı ile bilinirler ve bu nedenle isim ve soyadı değiştirme belli bir hukuki prosedüre bağlanmıştır. İsim değiştirme ile ilgili düzenleme Türk Medeni Kanunu 27. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 27

  • Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
  • Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
  • Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
  • Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Haklı Sebep Nedir?

Yukarıda yer verdiğimiz Medeni Kanun’un 27. maddesi gereği, isim ve soyadı değiştirme davası yalnızca haklı sebeplere dayanılarak açılabilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki kanundaki haklı sebep kavramı, oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilir. Bu nedenle söz konusu bu haklı sebep, kişinin şahsi subjektif sebeplerini de kapsar. Bu kapsamda kişinin bir ad ya da soyadı için ruhsal aidiyet hissetmemesi dahi değiştirme için bir gerekçe olarak kabul edilir.

İsim ya da Soyisim Değişikliği İçin Yetkili Mahkeme Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki isim ya da soyisim değiştirme davası, sadece kişinin kendisi ya da özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Öte yandan yaşı küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler ya da vekaletname verecekleri avukat tarafından açılabilir. Asliye hukuk mahkemesi isim ve soyisim değişikliği davası için yetkili mahkemedir. Buna göre davacı olan kişi söz konusu davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilir. Ayrıca söz konusu davaya Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Burada belirtmek gerekir ki isim ve soyadı değiştirme davası, daha çok nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu sebeple söz konusu davanın açılması için özel bir evrak aranmaz. Fakat isim değişikliği ve özellikle soyadı değiştirme davasında talebe esas teşkil eden olgu özel bir evraka bağlı ise ilgili evrak mahkemeye delil olarak sunulabilir. Kişinin mevcutta kullanıldığı ad ve soyadı yüzünden sosyal hayatta bir karmaşa meydana gelmiş ise ya da resmi işlemlerde yaşanan bazı karmaşıklıklar mevcut ise söz konusu bu hususları ispatlayan belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dosyası ile birlikte mahkemeye verilmelidir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Süresi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki isim ve soyadı değiştirme davası, gerekli prosedürler hızlı bir şekilde yerine getirildiğinde ilk celsede ya da en geç ikinci celsede tamamlanır. Söz konusu dava mahkemeden mahkemeye değişmekle birlikte 3 ay – 5 ay gibi bir sürede sonuca bağlanır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Hukuki Sonucu Nedir?

Medeni Kanun 27. Maddesinden hareketle ad ve soyadı değişikliği kişinin diğer şahsi hallerinde değişiklik meydana gelmez. Diğer bir deyişle davacı olan tarafından açılan isim değiştirme davası sırasında kişinin medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vs. gibi diğer bilgileri değiştirilemez.

İsim ve Soyadı Değiştirme Kararına İtiraz Edilmesi Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi çerçevesinde ad ve soyadı değişikliği sebebiyle herhangi bir şekilde zarar görenler, söz konusu değişiklikten haberdar olunmasından itibaren 1 yıl içerisinde isim ve soyadı değişikliği kararının kaldırılması amacıyla dava açabilir. Fakat burada vurgulamak gerekir ki buradaki zarar gerçekçi, objektif ve ispatlanabilir bir zarar olmalıdır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20